Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa466/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   462   463   464   465   466   467   468   469   ...   503
AVRUPA BİRLİĞİ
TEMEL HAKLAR ŞARTI*

* Şart, Avrupa Topluluklarõ Resmî Gazetesinin C serisinin 364’üncü sayõsõnda, 18 Aralõk 2000 tarihinde yayõmlanmõştõr (OJ C 364, 18.12.2000). Şartõn tercümesi, İngilizce ve Fransõzca metinlerin karşõlaştõrõlmasõ suretiyle yapõlmõştõr.


RESMÎ BEYAN
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, aşağıdaki metni Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartı olarak, resmen beyan ederler.

Nice’de, 2000 yılında Aralık ayının yedinci günü yapılmıştır.


BAŞLANGIÇ
Avrupa halkları, aralarõnda süreklilik esasına dayanan en sıkı birliği oluşturarak, ortak değerlere dayanan barışçıl bir geleceği paylaşmaya kararlıdırlar.
Sahip bulunduğu manevi ve ahlakî mirasın bilincinde olarak, Birlik, insan saygınlığı, özgürlük, eşitlik ve dayanışmanın bölünmez ve evrensel değerleri ile demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulmuştur. Birlik, Birlik vatandaşlığı kavramını getirmek ve bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratmak suretiyle, bireyi eylemlerinin odağına yerleştirmiştir.
Birlik, bir yandan bu değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunurken, diğer yandan Avrupa halklarının kültür ve gelenek farklılıklarına, üye devletlerin milli kimliklerine ve üye devlet kamu kurumlarının ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde örgütlenme biçimlerine saygı gösterir. Birlik, dengeli ve sürdürülebilir gelişmeyi destekler; kişilerin, malların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımını ve yerleşme serbestisini temin eder.
Bu amaçla, sosyal değişimler ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, temel hakların korunmasının, bu haklara bir Şartta yer vererek güçlendirilmesi gereklidir.
Bu Şart; Topluluğun ve Birliğin görev ve yetkileri ile sübsidiarite* ilkesini gözeterek, özellikle üye devletlerin ortak anayasal değerlerinden ve uluslararası yükümlülüklerinden, Avrupa Birliği Antlaşmasından ve Topluluk Antlaşmalarından, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Hakkında Avrupa Sözleşmesinden, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Sosyal Şartlardan ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukukundan kaynaklanan hakları teyit eder.
Bu hakların kullanılması; diğer kişilere olduğu kadar, insanlık alemine ve gelecek kuşaklara karşı olan ödev ve sorumlulukları da içerir.

Birlik, bu çerçevede, aşağõda yer alan haklarõ, özgürlükleri ve ilkeleri tanır.

* Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 5’inci (eski 3b) maddesinde düzenlenen “subsidiarity” (İngilizce)-“subsidiarité” (Fransızca) ilkesi için, Türkçe’de “yetki ikamesi” veya “ikincillik” ilkesi deyimleri de kullanılmaktadır.Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

Indir 0.93 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   462   463   464   465   466   467   468   469   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa