Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa294/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   503
Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi (Madde 51)

287. Aile içi şiddet davalarında risk değerlendirmelerinin yürütülmesinde yasal kurumları desteklemek için elektronik bir form geliştirilmiştir. Form, mağdurları yüksek, orta veya düşük riskli olarak sınıflandırır ve koruyucu bir tedbirin gerekip gerekmediğini belirler. Bu form, aynı zamanda, şiddet olaylarının tekrarlanması ve artması durumlarında uygun bir risk değerlendirmesine olanak sağlayan bir kovuşturmanın olmadığı durumlarda, şiddet olayının bir kaydını oluşturarak da hizmet etmektedir. Bununla birlikte, bir risk değerlendirmesinin sistematik olarak gerçekleştirilmesindeki başarısızlıkların ortaya çıktığı görülmektedir, bu nedenle geçmişte şiddete maruz kalan ve maruz kaldığı şiddeti bildirmiş olan kadınları tespit etmek mümkün değildir. Risk değerlendirme sürecini ve olası tehlikeli sonuçları tam olarak yerine getirememesine neden olan uzmanlık eksikliğini önlemek için kılavuzlar ve eğitim mevcut olmalıdır. Risk değerlendirmesinin hem sistematik hem de etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak için artan denetim gereklidir. Dahası, mağdurların ve çocuklarının gelecekteki güvenliğinin, kendileriyle ilgilenen yetkilinin şiddetten haberdar olduğu andan itibaren onların sorumluluğunda olduğu mutlak bir varsayım olmalıdır. GREVIO, elektronik kayıtları saklarken, Türkiye’nin 2016’da onayladığı Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesiyle İlgili Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ nin (CETS No. 108)


253 Acil durum engelleme ve koruma kararlarıyla ilgili olarak bu raporda daha ileri sürülen hususlara bakınız (Sözleşmenin 52 ve 53. Maddeleri).
gerekliliklerine uygun olarak, kişisel verilerin korunmasını sağlamak için tüm uygun araçların kullanılmasının önemini vurgular.

288. Bilgi paylaşımı, mağdurlar çoğu zaman farklı kuruluşlardan destek alacağı için risk değerlendirmesinde de bir beklenti olmalıdır. Bilgi toplanması olmazsa, dava ile ilgili tüm unsurları ve istihbaratın anlaşılmaması nedeniyle mağdur ve çocuklarına zarar veren kararlar verilebilir. Türkiye'de kullanılan risk değerlendirme süreci, birçok ülkede görüldüğü üzere kabul edilen standartları takip etmektedir254. Bu süreç yerel makamların, mağduru içeren ve güçlendiren ve mağduru temsil eden kadın STK'ları yakından ilgilendiren çok kurumlu bir komite içinde yönlendirmeleri koordine etmek için birlikte çalışmasını gerektirir. GREVIO, ASPB ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki 6284 sayılı Kanun kapsamında kolluk görevlilerince verilen acil engelleme/koruma kararlarıyla birlikte şiddet olaylarının raporlarına ilişkin veri paylaşım protokolünün sonucuna dayalı bilgi paylaşımının ve veri entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik son dönemdeki çalışmaları olumlu olarak değerlendirmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'de risk değerlendirme uygulamasının her zaman, özellikle yüksek riskli vakalarda, çok kurumlu müdahaleye yol açmaması, endişeleri gündeme getirmektedir. Düzenli toplantılarda veya çok kurumlu vaka konferanslarında yüksek riskli şiddet olaylarını analiz etme ve bilgi paylaşım protokollerini geliştirmenin, en iyi uygulamaları izleyen255 uygulamalarının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyete dayalı cinayetlerin önlenmesinde anahtar rol oynayabilir.

289. Risk yönetimi açısından GREVIO, yüksek riskli ciddi durumlarda, sıklıkla bir kimlik değişikliğine yöneldiğine ve elde edildiğine dair ikna edici kanıtlara ulaşmıştır. Riskin alt ucunda, yani riskin mağdurun yaşam hakkını değil de fiziki ve psikolojik bütünlük hakkı gibi haklarını tehdit ettiği yerlerde, tehlikeyi en aza indirgeme ve / veya bireyselleştirilmiş koruyucu önlemlere başvurusunun eksikliğini gidermeye yönelik bir eğilim söz konusudur. Bu, failin, mağduru tehdit etme, ona hakaret etme veya küçük düşürmekten men etme konusundaki baskın eğilimleri gösteren verileri açıklayabilir256. Böyle bir önlem- 6284 sayılı Kanun uyarınca bir fail aleyhine verilebilecek tüm tedbirler arasında “en hafif” önlem- 2016'da faillere karşı alınan tüm tedbirlerin neredeyse üçte birini temsil etmektedir257. GREVIO, bu “hafif” kısıtlama kararlarının öne sürülmesinin ve / veya risk faktörlerinin yasal kurumlar tarafından göz ardı edilmesinin, tekrarlama ve şiddetin artmasına ve bazı durumlarda ölümlere yol açabileceğinden kaygı duymaktadır. Ayrıca, (resmi kayıtlarda da görüldüğü üzere) 2014-2016 döneminde çıkarılan yıllık acil engelleme emirlerinin sayısının bir miktar azaldığı, buna karşın faillere karşı yıllık olarak düzenlenen diğer emirlerin sayısının aynı dönemde çoğunlukla arttığı belirtilmektedir258. Bu eğilimler, mahkemelerin geniş bir yelpazedeki emirler arasında seçim yapma ya da mağdurun bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamaları için kanunun öngördüğü imkânları yeterince kullanıp kullanmadıklarını sorusunu gündeme getirir. Mevcut veriler GREVIO'nun kaç mağdurun kısıtlama kararlarından yararlandığını tespit etmesine izin vermez, ancak yasa aynı mağdurun korunması ve daha fazla şiddetin önlenmesi amacıyla bir veya birkaçının benimsenmesine izin verir. Genel bir açıklama olarak GREVIO, koruyucu tedbir kararlarının genellikle hızlı bir şekilde alınmasına rağmen259, bu kararların takip süreçleri ve dikkatli bir şekilde uygulanan güvenlik planları ile desteklendiklerine dair daha az kanıt olduğunu belirtmektedir(260).

290. Risk yönetiminin etkinliği, başka şeylerin yanı sıra, riskin belirlenmesine ilişkin olarak alınan kararların doğru bir şekilde uygulanmasına dayandırılmıştır. GREVIO tarafından bu bağlamda tanımlanan bir konu,


254 Risk değerlendirmesinin bilinen en iyi versiyonu, Birleşik Krallık ‘ta önde gelen aile içi şiddet sivil toplum kuruluşu SafeLives tarafından büyük ölçüde formüle edilmiştir.
255 Avusturya, 2017 GREVIO raporu.
256 6284 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin 1 (a) paragrafı.
257 Devlet raporuna Ek I'de sunulduğu gibi, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 104.469, 122.045 ve 153.953 adet kısıtlama kararı verilmiştir. Bu yıllarda faillere karşı çıkarılan kararların toplam sayıları sırasıyla şöyledir: 401.974,
415.829, 459.493.
258Devlet raporuna Ek I'de yer alan veriler, sırasıyla 2014, 2015 ve 2016’da 59.525, 56.438 ve 54.371 acil engelleme
emrinin yayınlandığını göstermektedir. Benzer bir düşüş, 2014'ten 2016'ya kadar yükselen diğer koruyucu kararlarla ilgili olarak kaydedilemez.
259 İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından onaylanan gölge raporunun 56. sayfasına bakınız.
260 KADEM tarafından sunulan ve 6284 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen koruyucu önlemlerin yetersiz izlendiğine işaret eden gölge raporunun 18. sayfasına bakınız.
gizlilik emirlerinin kırılganlığıdır. Gizlilik emirleri, 6284261 sayılı Kanun'da öngörülen, Türkiye'de yerleşik e-devlet sisteminde merkezi risk altında olan kadınların adresini açıklanmaması imkanını sağlayan bir tür önleyici tedbirdir. GREVIO, aile içi şiddet veya tek taraflı ısrarlı takip faillerinin, mağdurlar ve çocuklarını, tıbbi randevular için “randevu hattı” gibi e-devlet sistemine dayalı kamu hizmetlerini arayarak veya yeni okul hakkında bilgi edinerek yerlerini tespit ettiği örneklerden haberdar edilmiştir. GREVIO özellikle, çok sayıda mağdurun, koruyucu önlemlerin koruması altındayken yaralandığını veya öldürüldüğünü gösteren raporlardan endişe duymaktadır262.

291. Yetkililerin, faillerin coğrafi faaliyetlerini ve mağdurlara olan yakınlıklarını izleyen bir elektronik izleme sistemine yatırımı, iyi bir uygulamaya dönüşme potansiyeline sahiptir. Sistemin, mağdurların hayatlarını sürdürürken daha güvende olmalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı varsayılabilir; ayrıca, uygulanması daha zor olan diğer koruma önlemlerine kıyasla daha az maliyetli ve daha etkilidir. Değerlendirme ziyareti sırasında GREVIO'ya gösterilen teknoloji, sağlam ve etkileyici görünüyordu. Mağdurlara uyarı verme ve bir failin mağdura yaklaştığında hızlı bir polis müdahalesini sağlama yeteneği, mükemmel bir risk yönetimi örneği sunar. Bu, mağdurların kendilerini daha güvenli hissetmelerini ve hayatlarını nispeten normal bir şekilde sürdürdüklerini kanıtlamış bir sistem olarak mağdurlara, acil servislere bağlı telefonlar sağlamadan bir sonraki adımdır. Ancak bu telefon sistemleri, Türkiye'deki elektronik izleme sürecinin önemli yararı olan failin takip edilmesi hizmetini sunmamaktadır. Halihazırda, elektronik izleme sistemi Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya illerinde pilot proje olarak çalışmaktadır. Bu pilot projenin değerlendirilmesinden sonra yetkililer, uygulamayı Türkiye genelinde diğer şehirlere de genişletmeyi planlamaktadır. Gelecek değerlendirme analizinde, yetkililer sistemi kullanan mağdurların görüşlerini dikkate almalıdırlar.
292. GREVIO, Türk yetkili makamlarına, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadına yönelik her tür şiddet için risk değerlendirmesi ve risk yönetimi uygulamalarını aşağıdaki hususlar uyarınca geliştirmeyi ısrarla tavsiye eder:    1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
     uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
     uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
     uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
     uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
     uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
     uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

     Indir 0.93 Mb.

     Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa