Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa283/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   279   280   281   282   283   284   285   286   ...   503
9. Yaptırımlar ve önlemler (Madde 45)


  1. Sözleşme'nin 45. Maddesi; 33'ten 41'e kadar olan maddelerde tanımlanan suçların “etkili, orantılı ve caydırıcı” olan yaptırımlarla cezalandırılmasını gerektirmektedir. TCK'nın analizi, bunun, Türk yasa yapıcılarının büyük ölçüde onayladığı bir ilke olduğunu doğrulamaktadır. Mahkemelerin, bir suçun ciddiyeti ile orantılı olan yaptırımları etkili bir şekilde yerine getirip getirmedikleri, yalnızca yargı verilerinin cevap verebileceği bir sorudur. Bu verilerin olmaması durumunda, GREVIO'nun medya raporları234 aracılığıyla elde ettiği gayri resmi veriler ve sivil toplum tarafından sunulan bilgiler, durumun her zaman bu şekilde olmadığını göstermektedir.  1. Yukarıda da değinilen haksız tahrik ve takdire bağlı ceza indirimi gibi yöntemlerle cezalandırmaların bir arada kullanılması ile cezalandırma önemli ölçüde azaltılabilir. Adli para cezalarının dayatılmasının, kadınların yeniden mağdur edilmesinin genel nedenlerinden biri olduğu bildirilmektedir. Askıya alınmış cezanın ayrıca, cezanın iki yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası veya para cezası içermesi halinde, suçlunun eylemlerinin sonuçlarından kurtulabilmesi şeklinde bir cezasızlık kaynağı olduğu belirtilmektedir235. Bu gibi durumlarda, Türk Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesinin 5. fıkrası hükümleri uyarınca, mahkemeler beş yıl için “kararı erteleyebilir”, yani şiddeti uygulayanın bu süre zarfında yeniden suç işlemekten kaçınması halinde, eyleminin tüm hukuki sonuçları ortadan kalkar ve hüküm giymez. Tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet eylemleri gibi genellikle kadınlara şiddet uygulamak için işlenen çok çeşitli suçlara uygulanan yaptırımlar, bu hukuk mekanizmasının uygulanması kapsamında yer aldığından, faillerin birçok şiddet olayında eylemlerinin hesabını vermek zorunda olmadıkları görülmektedir. Dahası, GREVIO'nun bir araya geldiği hukukçular, bu mekanizmanın suçun tekrarı durumunda sebebiyet verdiği etkilerinden şikayet etmişlerdir: 5 yıllık sürenin sona ermesinden sonra suçta tekerrürün gerçekleşmesi halinde, askıya alınan ceza, Sözleşmenin 46f maddesi uyarınca cezaların ağırlaştırılması amacıyla verilen önceki mahkûmiyet kararı olarak sayılmamaktadır; 5 yıllık süre zarfında suçta tekerrür, şiddet karşısında verilen yargısal tepkideki gecikmelere denk gelmektedir.  1. GREVIO, bir tarafta mevzuatta öngörülen orantılı ve caydırıcı cezalar ile diğer tarafta yargısal uygulamada bunları azaltmaya yönelik tedbirler arasındaki bu belirgin çelişkiyi dikkate alır; bu durum, kalıp yargıların hakimlerin profesyonel görüşleri üzerindeki potansiyel etkisini ortaya çıkarır ve eğitim yoluyla ele alınabilir. GREVIO, etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların eksik olduğu durumlarda, faillere, kadınlara karşı hem de tekrarlayan biçimde şiddet uygulanmasının ciddi bir suç olmadığını gösteren zarar verici bir mesajın gönderildiği gerçeğinin altını çizmektedir. Nihayetinde bu durum, şiddetin tekrarlanması ve artması tehlikesine yol açmakta, kız çocuklarının ve kadınların şiddet görmeden yaşama haklarına zarar vermektedir. Ayrıca, böyle bir uygulama, Sözleşme'nin en temel ilkelerinden biri olan gerekli özen yükümlülüğüne aykırıdır. GREVIO, Türk yüksek mahkemelerinin, eğilimleri belirleme ve kadına yönelik şiddet olaylarında hesap verebilirlik ilkesini desteklemeyen yargı kararlarını tersine çevirme rolünü olumlu olarak değerlendirmektedir. Bu özellikle, temyiz mahkemelerinin aile içi şiddet davalarında verilen kararları bozduğu ve bunu yaparken de kanunun233 Diğerlerinin yanı sıra, Rainbow İstanbul Kadın Dernekleri Platformu (GIKAP) tarafından GREVIO'ya sunulan gölge raporunun 21. sayfasına bakın.
234 Bianet tarafından sunulan gölge raporunun 42-45. Paragraflarına bakınız.
235 İstanbul Konvansiyon İzleme Platformu tarafından onaylanan STK gölge raporunun 51. sayfasına bakınız.
alt sınırlarında belirlenmiş olan önceki cezaları yükselten ya da ceza indirimlerini geçersiz kılmış olan kararlarını içermektedir236.  1. Yaptırımlar, failleri cezalandırmak ve şiddete karşı caydırıcılık sağlayarak şiddetin önlenmesi için önemli olmakla birlikte, GREVIO, faillerin gözaltı süreleri ve şiddet karşıtı eğitimler gibi rehabilitasyon tedbirlerini içermeyen tamamen baskıcı bir ceza hukukunun bu hedeflere ulaşmak için başarısız olacağını hatırlatmaktadır. GREVIO, bu bağlamda, Sözleşme'nin önleyici müdahale ve tedavi programlarına ilişkin 16. maddesine ilişkin olarak, bu raporda geliştirilen hususlara atıfta bulunmaktadır.  1. Yargının bağımsızlığı ilkesine riayet ederken, GREVIO, Türk yetkili makamlarına, kadına yönelik şiddet olaylarında yargısal yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı olmasını sağlamak için tedbir almayı ısrarla tavsiye eder. Adli yaptırımların belirlenmesinde, mağdurların eşleri/partnerlerinin para cezası ile cezalandırılmaları nedeniyle yeniden mağdur edilmelerini önlemek için önlemler alınmalıdır. Cezalandırmanın askıya alınmasına, bir yandan, ilk kez hüküm giyen kimselerin sosyal olarak yeniden entegrasyonunu teşvik etme ihtiyacı ve diğer yandan da yeniden suç işleme tehlikesini kapsaması, ceza takibatında gereksiz gecikmelerden kaçınılması ve eyleminin ceza hukuku kapsamında hesap verebilirlik ilkesini desteklemesi arasında dikkatli bir denge sonucunda karar verilmelidir.Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

Indir 0.93 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   279   280   281   282   283   284   285   286   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa