Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


Tecavüz dahil olmak üzere cinsel şiddet (MaddeIndir 0.93 Mb.
Sayfa274/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   270   271   272   273   274   275   276   277   ...   503
3. Tecavüz dahil olmak üzere cinsel şiddet (Madde 36)

 1. İstanbul Sözleşmesi’nin 36. Maddesi, tarafların tecavüz dahil olmak üzere cinsel nitelikteki her türlü rıza dışı davranışı suç olarak tanımasını gerektirmektedir. Sözleşme’nin cinsel şiddet tanımının merkezi unsuru, kişinin özgür iradesinin sonucu olarak gönüllü olarak verilen rızanın olmamasıdır. Cinsel şiddet olaylarının karara bağlanmasında, taraflar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını ve özellikle de M.C.’nin Bulgaristan’a açtığı davanın dönüm noktası niteliğindeki kararını dikkate almalıdır: “Cinsel suçların kovuşturulmasına yönelik her halükârda fiziksel direnişin kanıtlanması gibi katı bir yaklaşım, belirli türdeki tecavüzlerin cezasız kalmasına ve böylece bireyin cinsel özerkliğinin etkili bir şekilde korunmasının

203 6284 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesinin 1. Paragrafının ş. fıkrasındaki kesin hükümlere bakınız: “Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı” ifade eder.
202 6284 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 17, paragraf 1, f fıkrası.
tehlikeye girmesine neden olmuştur”203. Bu cümlede de belirtildiği gibi, tecavüz dahil olmak üzere cinsel şiddetin suç olarak sayılabilmesi için güç kullanımı ve dolayısıyla direnç gösterilmesi gerektiği şeklindeki dar bir tanımı kadınların haklarını bedensel bütünlük ve cinsel özerklik haklarının korunamamasına yol açmaktadır. Ayrıca, bu tür suçların kovuşturulmasının, mağdurun cinsel eyleme serbestçe izin verip vermediğine dair vaka bazında tespit edilmesi amacıyla kanıtların içeriğe duyarlı bir değerlendirmesine dayandırılması sağlanmalıdır. Analiz, mağdurların cinsel şiddete ve tecavüze karşı sergilediği davranışsal tepkileri geniş bir yelpazede tanımalı ve bu tür durumlarda tipik davranışlarla ilgili varsayımlara dayanmamalı ve kadın ve erkeğin cinsiyeti hakkındaki toplumsal cinsiyet kalıpları ve mitlerden etkilenmemelidir204. Son olarak, cinsel şiddet mevcut veya eski eşe karşı işlenen bütün rıza dışı cinsel eylemleri kapsamalıdır. Tarihsel olarak, birçok ülkenin yasaları dolaylı veya açıkça evlilik tecavüzüne göz yummuştur. Sözleşme’nin 43. Maddesi uyarınca, cinsel saldırının suç sayılması, fail ve mağdur arasındaki ilişkiden bağımsız olarak uygulanır.


 1. 2014 yılında yapılan bir araştırmada205 elde edilen en son yaygınlık verileri, Türkiye'de evlenmiş kadınların %12'sinin, yaşamları boyunca en az bir kez kocalarından ya da eşlerinden cinsel şiddete maruz kaldığını ve bu kadınların %5'inin araştırmadan 12 ay öncesine kadarki süreç içerisinde cinsel şiddet yaşadığını ortaya koymaktadır. 15 yaşından büyük kadınlara karşı kocalar ya da eşler dışındaki kişiler tarafından işlenen şiddet ile ilgili olarak, yaygınlık oranı %3206 iken, kadınların %9'u 15 yaşından önce çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalmaktadır207. 1. TCK’nın bir Bölümü (Bölüm 6) tamamen cinsel suçlara ayrılmıştır. Başlangıçtan itibaren GREVIO, yasa koyucunun önceden olduğu gibi cinsel şiddetin toplum aleyhine bir suç olarak kategorilendirilmesinden vazgeçip bu tür bir şiddeti bireylere karşı işlenmiş bir suç olarak kabul etme yönündeki tercihini memnuniyetle karşılamaktadır. Cinsel şiddet, Ceza Kanunu'nun 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrası, cinsel saldırıya 5 ila 10 yıl hapis cezası yaptırımı getirmiştir. 102. maddenin 2. fıkrasında tanımlanan ağırlaştırılmış cinsel saldırı biçimi, bedensel bir kısmın veya bir nesnenin penetrasyonu ile ortaya çıkar ve 12 yıldan az olmayan hapis cezası şeklinde daha sert bir yaptırıma tabidir. Güç kullanımı, kasten yaralanmalar ile ilgili ek sorumluluk gerektirebilir. Bu nedenle, cinsel şiddet suçunu oluşturan temel unsur değildir. Ayrıca, 102. madde, evlilik içi tecavüzü açıkça tanır. Ancak, İstanbul Sözleşmesi'nin 55. Madde’sinin208 şartlarına aykırı olarak, evlilik içi tecavüzün kovuşturmaya tabii olması ancak mağdurun şikayetine bağlıdır. GREVIO, TCK’da bunun uygulanabilirliğine açık bir şekilde belirten belirli bir hüküm yer almamasına rağmen cinsel saldırı suçunun eski eşleri de kapsadığı konusunda yetkililerce bilgilendirilmiştir. Eski eşleri kapsayan cinsel saldırı vakalarında söz konusu hükmün nasıl uygulandığının teyit edilmesi için ilgili içtihat hukukunun ve/veya hukuki istatistiklerin analizi gerekli olacaktır. 1. Cinsel şiddetle ilgili olarak halihazırda Türk hukuki mevzuatı kapsamında bulunmayan kasıtlı bir davranış, başka bir kişinin üçüncü bir şahısla rıza dışı cinsel içerikli davranışlara girmesine neden olmaktır (Sözleşme'nin 36. Maddesi, paragraf 1c). Bu paragraf, failin cinsel eylemi gerçekleştiren kişi olmayıp mağdurun üçüncü bir kişi ile cinsel faaliyette bulunmasına neden olan kişi olduğu, örneğin eş şiddetindeki kontrol ve istismarın bir parçası olduğu senaryoları kapsar. Suç amacının kapsamı, yardım ve yataklık suçundan daha geniştir. Bu sadece bir suçun örneğin bir tecavüzün işlenmesine yardım etme niyetini değil, tecavüze yeltenmeyi de kapsamakla kalmayıp, her ikisine de sebep olma niyetini de kapsayacaktır. Başka bir deyişle, Madde 36, paragraf 1c kapsamındaki kasıtlı davranış, bir suçun teşviki veya kolaylaştırılmasından daha fazlasını, yani bir kadının kendi cinselliğini belirleme hakkını engellemeye yönelik kötü niyetli davranışını ele almayı amaçlamaktadır.
 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   270   271   272   273   274   275   276   277   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa