Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa262/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   503
Mağdurların konukevine derhal erişimini geciktirmeden şiddet mağdurlarının tespit edilmesini sağlayan alternatif filtreleme mekanizmaları planlanması;

 • Konukevlerinin ve kurallarının, çeşitliliğe saygı göstererek ve mağdurların insan haklarını tam olarak savunarak mağdurları güçlendiren bir kültürü teşvik etmeleri için ek tedbirler alınması.


  1. Telefon Yardım Hatları (Madde 24)

  181. Türkiye’de, şiddet mağduru kadınların acil durum anında başvurabilecekleri ve/veya tavsiye ve rehberlik hizmeti alabilecekleri birçok telefon yardım hattı bulunmaktadır. Genel nitelikli 7/24 acil durum hizmeti telefon numaralarının yanı sıra (kolluk kuvvetleri olan polis ve jandarma tarafından yürütülen sırasıyla 155 ve 156 acil yardım hatları, yabancı uyruklulara yönelik 157 acil telefon hattı ve “ALO 112 Acil Çağrı Merkezi”) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından işletilen “ALO 183Destek Hattı” da 7/24 açıktır ve Türkçe, Arapça ve Kürtçe hizmet sunmaktadır. Bununla birlikte, bu acil yardım hatları veya diğer telefon yardım hatları, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarına spesifik olarak yardımcı olmaktadır166. Aile içi şiddete tahsis edilmiş olan ulusal çapta tek uzman yardım hattı - Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası Acil Yardım Hattı- bir STK tarafından yürütülmekte olup, halihazırda 7/24 çalışacak araçlardan yoksundur.

  1. Bkz. Yönetmelik 4. Madde, 3. fıkra.

  2. Bkz. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından hazırlanan gölge rapor, sayfa 37. Bkz. Ayrıca “Seni seviyor, seni dövüyor”,

  Human Rights Watch, 2011.


  1. “ALO 183 Acil Yardım Hattı”nın tam açılımı şu şekildedir: “ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı ve şehit yakınları ve gazilere yönelik Sosyal Destek Hattı”.

  182. Yetkili makamların sağladığı bilgilere göre “ALO 183 Acil Yardım Hattı’nın” aldığı çağrılardan yaklaşık üçte birinin şiddet vakalarıyla alakalı olduğu göz önüne alındığında, GREVIO, şiddet mağdurlarına, İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik her türlü şiddet biçimi konusunda eğitilmiş ve alanında uzman personel tarafından hizmet edilen, şiddete dair toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşım benimsenip, özel bir yardım hattı tarafından en iyi şekilde hizmet edilebileceği görüşündedir. ALO 183 Acil Yardım Hattı personelinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra 6284 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin hizmet içi eğitim almalarını olumlu olarak belirtirken, GREVIO sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel yardım hattı personelinin sözleşme kapsamında ele alınan tüm şiddet türlerinin mağdurlarının (ulaşılması zor mağdur gruplar dahil) ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitilmesi gerektiğini vurgular.

  183. GREVIO, Türk yetkili makamlarını, İstanbul Sözleşmesi kapsamında her türlü şiddet biçimini içerecek şekilde, tüm bu şiddet türlerinde eğitilmiş uzman personelin çalıştığı, ilgili tüm dillerde bir veya birden fazla özel yardım hattı kurmaları veya desteklemeleri yönünde ısrarla tavsiye eder.


  1. Cinsel şiddet mağdurları için destek hizmetleri (Madde 25)

  184. GREVIO, Türkiye’de 28 ilde 31 Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM’ler) kurmak suretiyle yetkili makamların cinsel istismar mağduru çocuklara destek olmak üzere ortaya koydukları çabaları takdir eder. ÇİM’ler, hastaneler bünyesinde faaliyet gösteren özelleştirilmiş birimler olup, çocuk mağdurların ikinci kez travma yaşamasını önlemeyi amaçlamaktadır. ÇİM’lerin kapsamını Türkiye’deki 81 ile genişletmeye dönük sürdürülen çabalar mevcut ÇİM’lerin çocuk mağdurlara optimal destek sunmasını önleyen sebepler (örneğin, yeterli sayıda uzmanlaşmış personelin olmayışı ve cinsel şiddet kaynaklı hamilelikleri sonlandırmanın önündeki prosedürel engeller167) ele alınmalıdır. GREVIO ayrıca yetkililerin kurulacak ÇİM’lerde istihdam edilecek çalışanlara yönelik eğitim düzenlemeyi ve çocukla ÇİM’e alınana kadar hiçbir görüşme yapılmamasını sağlayacak tedbirlerin almayı planlamasını olumlu olarak değerlendirir.

  185. ÇİM’ler aynı zamanda bu tür vakalar çocuğun hamileliği sırasında veya doğum sırasında hastane personeli tarafından tespit edildiği zamanlarda, reşit olmayan ve zorla evlendirilmiş çocuk mağdurlara destek olmak üzere müdahalede bulunmalıdır168. GREVIO bu bağlamda sağlık merkezleri ve tıbbi personele (aile hekimleri) doğumları nüfus memurluklarına bildirme yetkisi ve sorumluluğu veren Nüfus Hizmetleri Yasası’nda kısa süre önce yapılan değişikliklere dikkat eder169.
  GREVIO, bu yeni sorumlulukların ÇİM’ler de dahil olmak üzere sağlık hizmeti kurumlarının reşit olmayanlarla ve muhtemelen zorla evliliklerle ilgili vakaları tespit edip bildirme görevini kapsayabileceğini kaydeder. Bu bağlamda, yapılan değişikliklerin tıbbi personele sadece bir sağlık kurumunun denetimi altında gerçekleşen doğum vakalarına değil, aynı zamanda evde tıbbi bir denetim olmaksızın yapılan ve “sözlü” olarak kaydedilen durumlara da müdahale etme zorunluluğu getirdiğini belirtir. Bu yeni hükümleri uygularken, GREVIO, yetkili makamların sağlık hizmeti kurumlarını bu rolü yerine getirmeleri konusunda teşvik eden net bir mesaj göndermesi ve onlara bu amaç doğrultusunda yeterli araç sağlaması gerektiğini dikkate alır. Bu tür çabalar, tıbbi personel yardımı olmaksızın gerçekleşen doğumların sözlü bildirimine izin veren yeni hükümlerin, aileleri, reşit olmayan gelinlere veya istismara uğrayan çocuklara adli takibattan kaçınmak üzere evde doğum yapmaları yönünde baskıda bulunmaya teşvik eden bir yasal boşluk yaratabileceği yönündeki korkuları gidermede belirleyici olabilir170.

  186. GREVIO, cinsel şiddet mağdurlarına hizmet sunumuna sınırlı vurgu yapıldığını ve meslek erbabının –Şönim’lerdeki personel dahil- mağdurları doğru bir şekilde desteklemek ve yeniden travmaya girmelerini önlemek konusunda bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğunu kaydeder. GREVIO, bu durumun, kadına yönelik bu tür bir şiddeti ele almaya yönelik politikaların genel anlamda eksik olduğunun bir işareti olduğu sonucuna varır. Cinsel şiddet ve yetişkin mağdurlara hizmet sunumundaki mevcut açığı gidermek üzere  1. Bkz. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu’nun benimsediği gölge raporun 42.sayfası

  2. GREVIO’nun 2017 yılı Kasım ayında ziyaret ettiği Malatya’daki Çocuk İzlem Merkezi, 2017 yılında çocuklarla ilgili 114 cinsel istismar vakasıyla ilgilendiğini, bunların üçte ikisinde de reşit olmadan evliliğin söz konusu olduğunu bildirdi.

  3. Bkz. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu.  1. Bkz. http://www.loc.gov/law/foreign-news/Madde/turkey-bill-authorizing-muftis-to-perform-civil-marriages-and- amending-civil- registration-rules/

  yetkili makamlar, halihazırda İstanbul Sözleşmesi’nin 25.maddesinin gereklerine uygun olarak cinsel şiddet başvuru merkezleri veya tecavüz kriz merkezleri kurulması amacıyla ÇİM modelinin nasıl bir benzerinin yapılacağını değerlendiriyorlar 171. GREVIO, bu bağlamda yetkililerin cinsel şiddet mağduru kadınlar için pilot proje olarak üç merkez kurma planı konusunda bilgilendirildi. Bu tür bir yeni hizmet modeli kurarken yetkili makamlar, tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddetin bilhassa travmatik niteliğini ve eğitimli ve alanında uzmanlaşmış personelin hassas bir şekilde ele almasını gerektirdiğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu tür bir şiddetin mağdurlarının, adli kovuşturma için gereken kanıtları toplamak üzere acilen adli incelemelerle birlikte acil tıbbi bakım ve travma desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Dahası, çoğu zaman psikolojik danışmanlık ve terapiye –genellikle olay vuku bulduktan haftalar ve aylar sonra- çok büyük bir ihtiyaç vardır.172 Dolayısıyla, yetkili makamların bir tecavüz kriz veya cinsel şiddet başvuru merkezi kurup kurmayacağından bağımsız olarak, bu mağdurlar için, cinsel travma konusunda özel eğitim almış bir personelin desteğiyle acil, kısa ve uzun vadeli uzman desteği geliştirmeleri oldukça önemlidir. GREVIO, Şönim’lerdeki personelin de, onlara başvuran mağdurlar arasındaki cinsel istismardan kurtulanları tespit etmeye dönük yeteneklerini geliştirmek amacıyla bu konuda eğitilmesi gerektiğini kaydeder. Cinsel istismar kurbanlarına faili bildirme veya fail aleyhine tanıklık etme iradesinden bağımsız olarak hizmet sunulması gerektiği ilkesi konusunda yetkili makamlar, belirli bir dönem için adli kanıtları depolamak üzere bazı kurumların benimsediği iyi uygulamaları incelemelidir. Böylelikle, eğer mağdur karar verirse, daha sonraki bir aşamada bir dava açılması mümkün olur173.

  187. GREVIO, mağdurlara düşük eşikli destek hizmeti sağlama ve bu tür hizmetleri sunmak konusunda en donanımlı olan kadın STK’larının faaliyetlerini destekleme konusunda bu raporda daha önce geliştirilen değerlendirmeleri hatırlatır174. Bu tür değerlendirmeler, kendilerini şiddet vakalarını bildirmekten caydıran yerleşik toplumsal tutumlarla karşı karşıya kalan cinsel şiddet mağdurları açısından oldukça önemlidir.
  Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
 • 1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   503
  Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
  mesaj gönder

      Ana sayfa