Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


GREVIO Türk Yetkili Makamları aşağıdaki hususlarda güçlü bir şekilde teşvik ederIndir 0.93 Mb.
Sayfa237/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   503
GREVIO Türk Yetkili Makamları aşağıdaki hususlarda güçlü bir şekilde teşvik eder:  1. Sözleşme kapsamındaki tüm şiddet biçimlerinin farklı görünümleri, çocuklar üzerindeki sonuçları ve bu tür bir şiddeti önleme ihtiyacına yönelik düzenli farkındalık artırma kampanyaları düzenlenmesi;

  2. Bu tür kampanyaların, mitleri ortadan kaldırmak, tartışmayı teşvik etmek ve mağdur- suçlama kültürünü ele almak için toplumsal tutumları ve kadınların erkeklere itaati kavramını değiştirmek gibi toplumdaki belirli gruplara özel önleme mesajlarının iletilmesine odaklanmasının sağlanması;

  3. Bu tür kampanyaların tasarımı ve uygulanmasına tüm kadın STK’ların aktif olarak dahil edilmesi ve bu alanda kadın STK’ların faaliyetlerini destekleyen toplumsal ortamın teşvik edilmesi. 1. Eğitim (Madde 14) 1. GREVIO, Türk yetkili makamların Madde 14’te belirtilen, her öğretim düzeyinde öğrencilerin kadın erkek eşitliği, kalıp yargılardan arınmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişiler arası ilişkilerde şiddetten uzak çatışma çözümü, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı gibi konularda eğitim alması şartına ilişkin olarak attıkları adımları takdir eder. 2012 yılında kabul edilen Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Yönetmeliği, yaygın ve örgün öğretim kurumlarında ders kitaplarının taranması ve kullanımının onaylanmasından sorumlu Eğitim Kurulu’nun çalışması için temel oluşturmuştur. İnsan hakları ve temel özgürlüklerine saygı, ayrımcı olmayan yaklaşımlar, kadınlar ve erkekler için kalıplaşmış rollerden uzak dengeli tasvir, öğretim materyallerinin izlenmesine yönelik kriterlerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve karşılıklı saygı ilkesi, ilk ve orta öğretim programlarına dikkatlice eklenmiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargıları, öğretmenlik mesleğinin zorunlu bir bileşenidir. ASPB ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol temelinde, tıp fakülteleri ve sağlık meslek yüksekokullarındaki öğrencilere toplumsal cinsiyet eğitimi verilmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutumlarına ilişkin kılavuz dokümana göre, tüm eğitim kurumlarının öğrencileri, personeli ve akademisyenleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmaları, kurumsal faaliyetlere toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmeleri, güvenli kampüsler kurmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda seçmeli dersler açmaları gerekmektedir. 1. Bkz, 2014 aile içi şiddet araştırması Tablo 7.11.

 2. Bu konu daha kapsamlı olarak, “namus” kisvesi altında işlenen suçlar dahil, Sözleşme’nin Madde 42’sinde kabul edilemez suç gerekçeleri

kapsamında daha detaylı ele alınmaktadır.

 1. Bkz, ECRI Türkiye Raporu, paragraf 36 (beşinci izleme döngüsü), Ekim 2016.
 1. GREVIO, ayrıca, toplumda geleneksel olarak bulunan toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesini sona erdirmek üzere eğitimcilerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım ve dil benimsemelerini amaçlayan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesinde” ulaşılan sonuçları memnuniyetle karşılar.99 Yetkili Makamlar, Türk eğitim sektöründe toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımı teşvik etmek üzere bu projenin çıktılarını genişletmek için her tür çabayı göstermelidir. 1. Yukarıdaki çabalar, toplumsal cinsiyet önyargısının okulun dışında tutulmasında dikkat çekici ilerleme sağlamıştır. Bununla birlikte, güncel bir çalışma100, birçok ders kitabının halihazırda erkekleri ve kadınları ataerkil ve eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerine hazırlama zihniyeti ile yazıldığını göstermektedir. Bu durum, birçok insan hakları organının endişelerini dile getirmesine sebep olmuştur101. Üstelik Türkiye’de özel okulların artan payı karşısında102, Yetkili Makamlar, kadın ve erkek arasında geleneksel rol dağılımını teşvik eden yaklaşımların şimdiye kadar elde edilen ilerlemeyi tersine çevirmese de yıpratmasını engelleme hususunda son derece tedbirli olmalıdır. Bunun için yalnızca kadınların ikincil konumda olduğu düşüncesini ileten doktrinlerin çürütülmesi değil, ayrıca sınıflarda kız ve erkek çocuklarının ayrı tutulması gibi kız çocuklarına yönelik ayrımcılık uygulayan eğitim metotlarına da tolerans gösterilmemesi gerekmektedir. 1. Madde 14’ün 2. Fıkrasında, tüm yaygın öğretim kurumlarında, sporda, kültürel ve eğlence faaliyetlerinde ve medyada kadın erkek eşitliği ilkelerini, kalıp yargılardan uzak toplumsal cinsiyet rollerini, karşılıklı saygıyı ve kişiler arası ilişkilerde şiddetten uzan çatışma çözümünü teşvik etme yükümlülüğü de yer almaktadır. Yaygın öğretim tesisleri, örgün eğitim sistemleri dışındaki her türlü düzenli öğretim programını içerir – topluluk veya dini eğitim tesisleri, aile eğitim programları ve hayat boyu günlük denetimden öğrenme sürecine katkıda bulunan topluluk grupları ve diğer kurumlar gibi. Bu amaca ulaşmada Yetkili Makamlar, bu alanda aktif olan STK’lara destek vermelidir.
 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa