Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


GREVIO, Türk yetkililere aşağıdakileri güçlü biçimde teşvik ederIndir 0.93 Mb.
Sayfa226/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   503
GREVIO, Türk yetkililere aşağıdakileri güçlü biçimde teşvik eder:  1. Her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için politika ve tedbirlerin koordine edilmesi ve uygulanmasından sorumlu ulusal koordinasyon birimi olarak KSGM’nin rolünün güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve misyonunu yerine getirebilmesi için KSGM’ye gerekli yetki, yetkinlik, insan kaynağı ve finansal kaynak sağlanması,

  2. Politikaların değerlendirilmesinde nesnelliği sağlamak adına parlamento ve sivil toplumla yakın istişare içerisinde politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi için ayrı birimlerin kurulması,

  3. Özellikle şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için çalışan kadın STK’lar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının; koordinasyon biriminin birer üyesi olarak dahil edilmesi ve istişare ve katılım süreçlerinin kurumsallaştırılması suretiyle politikaların koordinasyonu ve izlemesine katılımlarının arttırılması.

  1. Veri toplama ve araştırma (Madde 11)
   1. İdari Verilerin Toplanması 1. 11. madde, İstanbul Sözleşmesi kapsamına giren her türlü şiddet vakasına ilişkin ayrıştırılmış istatistiki verilerin toplanmasını ve bu vakaların yaygınlığına ilişkin çalışma ve araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. GREVIO, kapsamlı verilerin sistematik bir şekilde toplanması ve araştırmanın, İstanbul Sözleşmesi Madde 11’de belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi zorunluluğunun, aile içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için kanıt temelli ve etkili politikaların geliştirilmesi için vazgeçilemez bir önkoşul olduğunu hatırlatır. GREVIO ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin 10. maddesi uyarınca, ulusal koordinasyon biriminin; bu türden verilerin toplanması, analiz edilmesi ve paylaşılmasına yönelik merkezi koordinasyonun sağlanmasına yönelik oynaması gereken önemli rolünü de hatırlatır.
 1. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından kabul edilen gölge rapor, 21. sayfa.

 2. Veri toplama ve araştırma alanında alınan tedbirler, Sözleşmenin 11. maddesiyle bağlantılı olarak bu raporda daha ayrıntılı bir biçimde analiz edilmektedir.

 3. GREVIO , ülke raporunda sağlanan verilerin yalnızca 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik veriler olduğuna dikkat çeker.

 4. Bkz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ndaki (2016-2020). Hedef 5 kapsamında yer alan Faaliyet 5.1, 5.2 ve 5.3.

 1. GREVIO, Madde 11’de yer alan gerekliliklerin tüm taraflar için bilhassa sınayıcı olduğunun farkındadır ve Türk yetkililerinin özellikle uluslararası alanda tanınan iyi uygulamalara dayanarak bu alanda uygulamalarını iyileştirmek için gerçekleştirdiği girişimleri takdir eder. GREVIO, 6284 sayılı Kanun uyarınca kabul edilen tedbirlere yönelik verilere odaklanarak bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bu sürecin başlatılmasında KSGM’nin üstlendiği öncü rolü memnuniyetle karşılar. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için kabul edilen mevzuatın kilit parçası olarak, bu mevzuata dayanarak veri toplamada ciddi düzeyde ilerleme kaydedilmişken İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan standartlara uygun verilerin üretilmesi için hukuki yaptırım ve yargı sistemi gibi diğer sektörlerde veri toplama yöntemlerinde halen birtakım değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç vardır. İlgili kurumların tamamı, gerekli reformu uygulamaya yönelik taahhütlerini ortaya koymuştur ve bu kurumlar, veriler arasında daha fazla karşılıklı bağlantı sağlayabilmek ve karşılaştırma yapabilmek için paralel olarak çalışmaktadır. 1. GREVIO, bu reformlar askıya alınarak, yetkililerin, 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin verilerin ötesinde mevcut idari verileri iletmek için değerlendirme usulünün sunduğu imkandan faydalanmamalarından üzüntü duyar70. GREVIO, yetkililerin, çelişkili olabilecek resmi verilerin paylaşılmasının; her kurumun kendi amaçları ve sorumluluk alanına göre veri toplama eğiliminin yansıması olarak soruna yol açabileceği yönündeki görüşlerini anlamakta ve bu duruma saygı duymaktadır. Bununla birlikte, GREVIO, veri eksikliğinin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesini uygulayışını değerlendirme kabiliyetini önemli ölçüde etkilediğini vurgular. Özellikle GREVIO, soruşturma, kovuşturma ve Sözleşme kapsamına giren iç ceza mevzuatı uyarınca cezalandırılan suçları işleyen faillere hüküm verilmesine yönelik idari adli verileri alamamaktan üzüntü duyar. Bahsi geçen veriler, hüküm derecelerinin oluşturulması ve mevzuatın izlenmesi ve Sözleşme kapsamına giren şiddet türlerinin ortadan kaldırılması için etkili politikaların geliştirilmesi için son derece önemlidir. 1. GREVIO, mevcut idari verilere erişim imkanı konusunda sivil toplumun meşru beklentisine cevap verdiğinde, yetkililerin, sivil toplumla daha yapıcı ilişkiler geliştireceğine yönelik inancını ifade eder71. Yetkililer, resmi verilerin yetersiz olmasından ortaya çıkan boşluğun, yetkililerin yanlı değilse de yanlış olduğu için reddettiği alternatif veri kaynaklarının egemenliğinin temel nedeni olduğunu kabul etmelidir72. Her durumda, GREVIO verilerin yorumlanmasının hassas bir süreç olduğunu ve yetkililer, birkaç yıl içinde standart ve yüksek kalitede veri geliştirme anlamında tam kapasiteye ulaşana kadar, genel trendlerin belirlenmesinde ihtiyatlı olmak gerektiğini hatırlatır. Bu anlamda GREVIO, pek çok ülkede, kadınlara yönelik şiddet vakalarının sayısındaki keskin artışın, kadınların şiddeti ihbar etmeye yönelik farkındalık ve artan isteklilik düzeylerinin bir yansıması olup olmadığını belirlemek mümkün olmasa da kadınlara yönelik şiddet vakalarının sayısında artış olduğuna dikkat çeker. 1. Yukarıda belirtilenlere rağmen, GREVIO, yetkililerin daha fazla verinin, kamuya açıklanması noktasına yaklaştığı bilgisini memnuniyetle karşılar. Yetkililerin bu yöndeki çabalarını desteklemek amacıyla, GREVIO bu raporda belirli paydaşların gelecekteki çalışmalarını yönlendirmek için birtakım öneriler sunar.

  1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
   uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
   uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
   uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
   uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
   uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
   uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

   Indir 0.93 Mb.

   Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa