Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


Şeffaf tedarik usullerine dayalı hibelerIndir 0.93 Mb.
Sayfa225/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   503
Şeffaf tedarik usullerine dayalı hibeler gibi uygun fon fırsatları oluşturarak ve mağdurların desteklenmesi ve şiddetin önlenmesi için çalışan tüm STK’lara istikrarlı ve sürdürülebilir fon düzeyleri sağlayarak özellikle kadın merkezleri ve kadın sığınma evleri gibi Türkiye’de STK’lar tarafından sunulan uzmanlaşmış hizmetlerin kapsamının genişletilmesine her şekilde destek verilmesi.
  1. Koordinasyon Birimi (Madde 10)


63. Türk yetkililer, Sözleşme’nin 10. maddesinde yer alan gereklilik uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen politika ve tedbirlerin koordine edilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nü (KSGM) yetkilendirmiştir. Dolayısıyla, KSGM, İstanbul Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının denetlenmesi, belirli eylemlere yönelik tavsiyelerde bulunulması, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin ulusal eylem planları hazırlanması ve uygulanması ve bu alanda gerçekleştirilen eylemlerin genel koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu tutulmuştur.

64. ASPB’ye bağlı KSGM’nin yetki alanı kadına yönelik şiddet konusunun ötesine geçmektedir ve kadın haklarının genel olarak geliştirilmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri ile işbirliği içinde kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin koordine edilmesini kapsamaktadır. KSGM’nin kadına yönelik şiddet alanındaki faaliyetleri; mağdurların desteklenmesi ve korunması için tasarlanan mekanizmaların, örneğin; 628465 sayılı Kanun uyarınca şimdiye kadar kurulmuş olan 49 ŞÖNİM, İlk Kabul Birimleri, kadın sığınma evleri ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın desteklenmesine odaklanmaktadır. KSGM; kamu kurumları, STK’lar, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte düzenlenen özellikle eğitim faaliyetleri olmak üzere farkındalık kampanya ve faaliyetlerini de teşvik etmektedir.

65. KSGM, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin politika ve tedbirlerin Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi’nin ve yerel seviyedeki muadil yapıların, yani Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele [tedbirlere ilişkin]İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının işleyişi ve bulguları vasıtasıyla etkin bir şekilde koordinasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kuruluşlar, ilgili kurumları bir araya getiren ve uygulanmakta olan tedbirlerin izlenmesinden sorumlu temel yapıları temsil etmektedir. Bununla birlikte, GREVIO bu yapıların etkinliğinin ve finansal destek düzeylerinin geliştirilmesi ihtiyacına ilişkin sivil toplumun endişeleri konusunda haberdar edilmiştir.

66. Ayrıca, bu yapıların ve KSGM’nin STK’larla işbirliği konusunda iyileştirme ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Yetkililer tarafından sunulan karşıt göstergelere rağmen, bazı STK’lar yetkililerle artık etkili iletişim yollarını kullanamamaktan yakınmaktadır66. GREVIO, STK’larla aktif işbirliğinin, kadına yönelik şiddet konusunda insan hakları temelli yaklaşımı benimseyen İstanbul Sözleşmesi kapsamında gerekliliğin yerine getirilmesi için zorunlu bir araç olduğunu hatırlatır. Kadın örgütlerinin, mağdurların sesi olmak ve mağdur haklarının, sözleşme taraflarının kadına yönelik şiddet çözümlerinde öncelikli olmasını sağlamak amacıyla kadına yönelik şiddeti önlemek için kurumsal ve yasal mekanizmalarda kadınların hak ve çıkarlarını temsil rolü son derece yerindedir.


 1. Farklı şiddet türlerinin yaygınlık oranları bu raporun 5. bölümünde sunulmaktadır.

 2. Bkz. Cinsel şiddet mağdurlarına destek hakkındaki 25. Madde ’ye ilişkin görüşler.

 3. Bu bağlantı için, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından sunulan gölge rapordaki 6. sayfada yer alan tavsiyelere bakınız.

 4. ŞÖNİM’ler Türkiye’deki kurumlar arası işbirliğine yönelik bir girişimdir ve bu raporda daha detaylı olarak analiz edilecektir.67. Politikaların değerlendirilmesi amacına yönelik olarak GREVIO, sadece idari ve nüfus temelli sağlam verilerin, belirli bir politika ve tedbirin mağdurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını ve amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ve/veya beklenmeyen sonuçlara yol açıp açmadığını değerlendirmeye imkan sağladığını hatırlatır. Mevcut aşamada, KSGM 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik verileri toplayabilmekte ve analiz edebilmektedir. KSGM ayrıca nüfus temelli önemli nitel ve nicel araştırmalar da yaptırmıştır67. Ancak, özellikle yargı sektörü olmak üzere ilgili sektörlerce sağlanacak idari verilerin yokluğunda, KSGM’nin durumu ele alması sınırlandırılmaktadır ve her türlü genel politika değerlendirmesi çalışması ister istemez zarar görmektedir68. Bunun yanı sıra, GREVIO, bilgilerin sürece katkı sağlayan ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlamak için bu tür değerlendirmelerin şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurgular.

68. Yukarıdaki ifadeler ışığında, GREVIO özellikle koordineli uygulama ve politikaların değerlendirilmesini iyileştirme hedefinin uygulanmakta olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’na (2016-20) dahil edilmesini memnuniyetle karşılar. Bu hedef kapsamında planlanan faaliyetler; kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ilgili bakanlıklarla işbirliği protokollerinin pekiştirilmesi ve genişletilmesi ve kurumlar arası ortak veri tabanı oluşturulması için ulusal düzeyde ve il düzeyindeki bahsi geçen yapıların performansını geliştirmeye yöneliktir69. KSGM’nin hali hazırda sorumlu olduğu geniş yelpazedeki görevlerini göz önünde bulundurarak, GREVIO, bu hedefe ulaşılmasında daha uygun kaynakların tahsis edilmesinin etkili olacağı kanaatindedir. GREVIO, operasyonel yapılar, personel veya fon miktarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin, koordinasyon biriminin sorumluluklarının, yalnızca önceden var olan yapılara eklenmesine dayanan her türlü yaklaşıma kuşkuyla yaklaşmaktadır. Bu türden bir yaklaşım, koordinasyon biriminin, görevlerini yeterli biçimde yerine getirmesi için yetki ve beceri kazanmasına çok az katkıda bulunacaktır.
 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa