Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa217/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   503
Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik şiddeti alenen kınamak ve bu toplumsal yara ile daha güçlü bir şekilde mücadele etmek için kamuoyunun güveninin kazanılması için çalışılması. 1. Birleşik Devletler’deki benzer bir girişim için bakınız https://ndvfri.org/. Birleşik Krallık’ta, Aile İçi Şiddet Cinayeti Değerlendirmesi (DHR) yapılmaktadır; 16 yaş ve üzeri bir bireyin ölümünün, bağlantılı oldukları veya geçmişte/hali hazırda birlikte oldukları veya haneden biri tarafından uygulanan şiddet, ihmal veya tacizden kaynaklı olduğu veya kaynaklı olduğundan şüphelenilen durumlarda gerçekleştirilen çok kurumlu değerlendirme.

13 Nisan 2011 tarihinden bu yana, yerel alanların, kriterleri karşılayan bir aile içi şiddet cinayeti sonrasında DHR gerçekleştirmelerini gerektiren bir yasal gereklilik s öz konusudur. Bu yasal gereklilik, Aile İçi Şiddet, Şiddet ve Mağdur Yasası (2004) ile getirilmiştir. Aile İçi Şiddet Cinayeti Değerlendirmesi’nin temel bulguları için bakınız: Home Office (2016). Domestic Homicide Reviews: Key Findings from Analysis of Domestic Homicide Review, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/575232/HO-Domestic-Homicide-Review- Analysis- 161206.pdf. Burada, aile içi şiddet cinayeti, partner/eski partner veya akraba veya cinayet sırasında mağdurun birlikte yaşadığı başka biri tarafından işlenen cinayet anlamına gelir. Sunulan veriler, İçişleri Bakanlığı Cinayet Endeksi’nden alınmıştır; endeks, İngiltere ve Galler’de polis kayıtlarına giren her cinayete ilişkin ayrıntılı bilgiler içermektedir. Endeks, polis be mahkemelerden gelen revize bilgilerle sürekli olan güncellenmektedir (Endekste yer alan bilgiler, Ulusal İstatistik Ofisi web sitesinde her yıl yayınlanmaktadır: Violence and Sexual Offence (Şiddet ve Cinsel Suç serisi)).

 1. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar (Madde 6) 1. İstanbul Sözleşmesi’nin 6. maddesi, tarafların, 1. madde kapsamındaki gerçek anlamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi yükümlülüğünü; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dönük politika ve tedbirlerin, toplumsal cinsiyet bakış açısı içermesini gerektirerek güçlendirmekte ve tamamlamaktadır. Bu bağlamda, GREVIO, Türkiye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın, kadınlar ile erkekler arasındaki tarihten gelen eşitsiz güç ilişkilerinin bir yansıması olarak kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı yönünü ve ayrımcı karakterini40 açıkça kabul etmesinden memnuniyet duyar. Bu şekilde ifade edilen kadına yönelik şiddet anlayışı, aynı zamanda yasa koyucunun, 6284 sayılı kanunda yer alan kadına yönelik şiddet tanımından da kaynaklanmaktadır.6284 sayılı kanunda kadına yönelik şiddet şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen toplumsal cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve işbu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış”. 1. GREVIO, ayrıca, Türkiye’de kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların, ailenin korunmasını amaçlayan politikalar ile yakından bağlantılı olduğuna dikkat çeker; bu yaklaşım, Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan ilkenin bir yansıması olarak görülebilir: “ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. ” GREVIO, kadınları, geleneksel anne ve bakıcı rollerini üstlenmeye devam etmeye iten yakın zamanlı politikalar nedeniyle bu iki amaç arasında çakışan bir gerginlik oluştuğu düşünülebileceğine dikkat çeker41. Önceden Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olan bakanlığın yakın zamanda isim değişikliği ile ASPB olması, birçokları tarafından, politikalarda değişimin bir belirtisi olarak görülmektedir42. Bunlara ek olarak STK’lar, ASPB bünyesinde, kadının statüsünün geliştirilmesi ve güçlenmelerinin sağlanması için gerekli olan mali kaynakların, kadının ekonomik bağımlığının azaltılmasına az katlı sağlayan aile odaklı politikalar lehinde yönlendirildiğini iddia etmektedir43. Aileyi destekleyen politikalar konusunda, bakıcı rolünün sadece ve ağırlıklı olarak kadınlara atfedilmesinin, kadın yoksulluğu ve kadının sosyal ve ekonomik sömürüsüne neden olabileceğinden GREVIO ücretsiz ve ekonomik çocuk bakımı ve ailede yaşlı ve hasta bakımının kadın ve erkek arasında paylaşılması gibi tedbirleri savunmaktadır. Her şeyin ötesinde GREVIO, insan hakları temelli bir yaklaşımda, ailenin korunması ve kadın hakları meselelerinin eşit derecede önemli ve birbirini tamamlayıcı nitelikte görülmesi gerektiğinin altını çizer. 1. Yukarıda değinilen çakışan gerginlikler başta aile içinde yaşanan şiddet olmak üzere, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında da gözlemlenebilir. Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun44 çok tartışılan bulguları, birçok açıdan, her ne pahasına olursa olsun ailenin korunması hedefinin, kadına yönelik şiddete karşı gardın nasıl düşürülmesine neden olabileceğinin örneğidir. Türkiye’de boşanma oranlarının düşürülmesi için tedbirler geliştirmekle görevlendirilen komisyonun 2016 Mayıs ayında yayınlanan raporunda, evli bir kadının, şiddetten uzak yaşama hakkını sekteye uğratma potansiyeli taşıyan çeşitli yasa tekliflerine yer verilmektedir45.

GREVIO, Türkiye’deki politika yapıcıların, aile birliğinin korunması istekleri nedeniyle kadına yönelik şiddeti görmezlikten gelmek isteyebileceklerinden büyük endişe duymaktadır. GREVIO, aile bireylerinin şiddetten arınmış bir hayat yaşama haklarına saygı gösterilmesinin, ailelerin gelişmesine imkan vermede etkili olduğuna dair güçlü inancını yineler. GREVIO, a ile içi şiddeti haklı gösteren ya da ciddiyetini küçümseyen, dolayısıyla aileleri zedeleyen ve en sonunda yok eden her türlü yaklaşıma karşı uyarıda bulunur. Bu endişe verici eğilimin önüne geçilebilmesi için, politikacılar ve genel olarak kamuoyunda 1. Ulusal Eylem Planı’nın önsözünde, Kadına Karşı Ayrımcılığı Önlenmesi Komitesi’nin (CEDAW Komitesi) 19 Nolu Tavsiye Kararı, 1993 tarihli BM Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi ve İstanbul Sözleşmesi gibi kadına karşı şiddetin cinsiyete dayalı yapısını vurgulayan çeşitli uluslararası araçlara yapılan atıflara bakınız.

 2. 28737 sayılı, 2013 tarihli yönetmeliğin, 150 veya üzeri kadın çalıştıran işyerlerinin kreş açmasını teşvik eden 13. maddesine bakınız. Bu

düzenleme kadın hareketi tarafından, çocukların bakımından ağırlıklı olarak kadınların sorumluğu olduğu algısını sorgulamadığı, ayrıca beklemeyen bir sonuç olarak işverenlerin istihdam ettikleri kadın sayısını sınırlandırmasına yol açtığı için eleştirilmektedir.

 1. Bkz, CEDAW, Türkiye için 7. Periyodik Rapor, Gözlemler, paragraf 24.

 2. İstanbul Sözleşm esi İzleme Platformu tarafından kabul edilen gölge raporu, mali kaynaklara dair paragraf, sayfa 17.
 1. Bakınız https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss399.pdf

 2. Bu öneriler raporda ayrıntılı olarak incelenmektedir.

ailelerde46 kadını etkileyen şiddetin yaygınlığı hakkında farkındalık oluşturulması ve her ne bahane ile olursa olsun aile içi şiddetin kabul edilemeyeceği ilkesine bağlılıklarını geliştirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa