Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddetIndir 0.93 Mb.
Sayfa136/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   503
Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet
32. Komite, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanunun 2012’de kabul edildiğini belirtmektedir. Ancak, bu kanunda aile içi şiddetin suç olarak sayılmadığını ve kanunun aile içi şiddet faillerine dava açılması ve bu kişilerin cezalandırılmasına dair hiçbir hüküm içermediğini endişeyle ifade etmektedir. Ayrıca, Taraf Devlette, özel alanda kadınlara yönelik cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve kadınların temel mallara erişimden mahrum bırakılması da dahil olmak üzere kadınlara yönelik cinsiyete dayalı sistematik ve yaygın şiddetin devam etmesinden de endişe duymaktadır ve şu hususları endişeyle dile getirmektedir:
(a) Çok sayıda kadının eşleri veya eski eşleri ya da kocaları veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülmesi;
(b) Koruma kararlarının nadiren uygulanması ve yeterli olmayan bir şekilde izlenmesi ve bunun sonucunda çoğunlukla kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddetin daha da artması veya ilgili kadınların öldürülmesi;
(c) Damgalanma, misilleme korkusu, faile ekonomik olarak bağımlılık, hukuk konusunda bilgisizlik, dil engelleri ve/veya kolluk kuvvetlerine güvensizlik sebebiyle şiddet olaylarının çok azının bildirilmesi;
(d) Yetersiz bir coğrafi dağılımla yetersiz sayıda sığınma evinin olması, sığınma evlerinde hak ihlali içeren aramalar yapılması, kadınların cep telefonlarına el konması, giriş-çıkış saatlerinin kısıtlanması ve sıklıkla mağdurların istismarcı eşlerinin yanına geri gönderilmesi veya çocuklarını bırakmaya zorlanması gibi kadınlara sunulan uygun olmayan koşullar gibi faktörlerin gösterdiği gibi şiddet içeren ilişkilerinden kaçmak isteyen kadınlara sunulan yardım ve çözüm yollarının yetersizliği;
(e) Kızlara tecavüz etmekten suçlu bulunmuş olanlar da dahil olmak üzere cinsel şiddet faillerine hafif cezalar verilmesi ve duruşmalarda faillerin cezalarında “iyi hal” indirimi yapılması;
(f) Taraf Devletin hiçbir çekince olmadan İstanbul Sözleşmesini onaylamış olmasına rağmen, ki Komite tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin devam etmesi; bu şiddet, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlara karşı ağır şiddet ve bu bireylerin öldürülmesi de dahil olmak üzere nefret suçlarının faillerinin cezalandırılmamasıyla, “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” hususunun nefret suçlarına dair mevzuata ya da 6701 sayılı Kanunda yasaklanan ayrımcılık gerekçelerine (İstanbul Sözleşmesinde madde 4(3)’e aykırı olan) dahil edilmemesiyle ve lezbiyen, biseksüel ve trans kadınların öldürülmesine ilişkin olarak görülen davalarda Ceza Kanununun 29. maddesinde yer alan “haksız tahrik” indiriminin uygulanabilirliğinin mahkemelerce kabul edilerek bu suçları işleyen faillere daha az ceza verilmesiyle daha da tırmanmaktadır.
33. Kadına karşı şiddete dair 19 sayılı genel tavsiyesine (1992) insan kaçakçılığı ve cinsel ve diğer türlerde sömürü de dahil olmak üzere kamusal ve özel alanda tüm kadın ve kızlara karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına dair Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5.2’ye uygun olarak Komite, Taraf Devletin kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddetle ve bu şiddetin altında yatan sebeplerle mücadeleye yönelik çalışmalarını güçlendirmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Taraf Devletin şunları gerçekleştirmesini önermektedir:
(a) Kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye dair ulusal eylem planının (2016-2019) etkili bir şekilde uygulanması;
(b) Failler hakkında kovuşturma açılması ve faillerin cezalandırılmasını sağlamak için aile içi şiddeti açık bir şekilde suç olarak kabul eden gerekli yasal düzenlemelerin kabul edilmesi;
(c) Koruma kararlarının dinamik bir şekilde izlenmesi, ihlal durumunda yaptırım uygulanması ve şikayetleri kaydetmeyip koruma kararı çıkarmayan ve uygulamayan kolluk kuvvetleri ve adli personelin soruşturulması ve sorumlu tutulması;
(d) Medya ve halk eğitim programları aracılığıyla bilinçlendirme kampanyaları başlatarak ve kadın hakim ve kolluk kuvvetlerinin sayısını arttırarak kadın ve kızlara karşı aile içi şiddetin bildirilmesinin teşvik edilmesi ve bildirilen vakaların etkili bir şekilde soruşturulmasını ve mağdurlara yeterli yardım ve korumanın temin edilmesini sağlamak;
(e) Evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen kadınlara bağımsız bir hayat kurmak için yardım sağlanması; bu yardım psikososyal desteği, gelir kazandıran faaliyetlerle iştigal etmelerini sağlamak için mesleki eğitimi ve güvenliklerini sağlamak için gerektiği takdirde kimliğin değiştirilmesini içerebilir;
(f) Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddete ilişkin olarak yedi gün 24 saat aranabilen ve Kürt ve Arapça da konuşan operatörlerin hizmet verdiği bir yardım hattının oluşturulması;
(g) Mahkemede iyi hal gibi ilgisiz kriterlerin, kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddetin faillerinin cezasının azaltılması için gerekçe teşkil etmemesinin sağlanması;
(h) Sözleşmenin 2. maddesi kapsamında Taraf Devletlerin temel yükümlülüklerine dair 19 ve 28 sayılı genel tavsiyelere (2010) ve İstanbul Sözleşmesine uygun olarak, “cinsel yönelim ve cinsel kimlik” kavramlarının nefret suçlarına dair mevzuata ve 6701 sayılı Kanunda yasaklanan ayrımcılığa ilişkin gerekçeler arasına dahil ederek, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınların ayrımcılık ve şiddetten korunması için gereken özenin gösterilmesi ve lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlara karşı şiddet suçu işleyen faillerin Ceza Kanununun 29. maddesinde öngörülen hafifletici şartlardan faydalanmamasının sağlanması.
Namus” adına işlenen cinayetler ve intihara zorlama vakaları
34. Komite, “namus” adına işlenen cinayetler de dahil olmak üzere suçların devam etmesi ve intihara zorlama vakaları veya gizlenmiş cinayetlerin sayısının yüksek olmasından endişe duymaktadır. Taraf Devletin, kadınların öldürülmesini sürdüren ve kadınların öldürülmesine göz yuman “namum” kavramını reddetmek için halkın farkındalığını artırmaya yönelik çabalarının yetersiz olduğunu endişeyle dile getirmektedir. “Haksız tahrik” durumunda olayın hafifletici şartlar kapsamında değerlendirilmesini öngören Ceza Kanununun 29. maddesinin “namus” adına işlenen cinayetlere uygulanmadığı yönündeki bilgilerin Taraf Devlet tarafından verildiğini belirtmektedir. Ancak Komite, 29. maddenin uygulanmasını açık bir şekilde yasaklayan hükmün yalnıca “töre” adına işlenen cinayetlere yönelik olduğu ve bu yüzden “namus” adına işlenen cinayetleri her zaman kapsamayabileceği göz önünde alındığında bunun yeterli bir hukuki koruma teşkil etmediği konusunda endişe duymaktadır.
35. Komite, Taraf Devletin “namus” adına işlenen tüm suçların yeterli bir şekilde kovuşturulması ve cezalandırılmasına yönelik çalışmaları arttırmasını ve şunları gerçekleştirmesini tavsiye etmektedir:
(a) “Namus” adına işlenen suçların Ceza Kanununun 29. maddesinin uygulama kapsamından açık bir şekilde çıkarılması amacıyla Kanunda değişiklik yapılması;
(b) Kadın ve kızların intiharı, yaşadıkları kazalar ve diğer şiddet dolu ölüm vakalarının, tıbbi ve/veya psikolojik otopsi gibi adli tıp yöntemleri ve diğer yöntemlerle etkili bir şekilde soruşturulmasının sağlanması;
(c) Savcı ve hakimlerin Ceza Kanununun intihara dair 84. maddesinin uygulanmasının gerektiği durumlarda bu maddeyi katı bir şekilde uygulamalarının sağlanması;
(d) Bir erkek veya ailenin namus ve prestijinin akrabası olan kadınların hareketleriyle ilişkili olduğuna dair olarak ataerkil tutumlara dayalı olan ve kadınları kontrol etmeye ve kişisel özerkliklerini sınırlamaya hizmet eden ve Sözleşmeye aykırı olan kavramların sonlandırılması.

Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

Indir 0.93 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa