TebliĞ no: 008/48 BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Tanımlar Amaç ve kapsam maddeIndir 180.7 Kb.
Sayfa35/37
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü180.7 Kb.
#42
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
İçsularla ilgili diğer hükümler
MADDE 44 – (1) Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali yasaktır.
(2) Dereler ve çaylarda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı balık avcılığı için kiraya verilemez. Kiralaması yapılmış dere ve çaylarda kira süresince kiralama şartlarında belirtildiği şekilde ticari avcılık yapılabilir. Kira süresi sona eren dere ve çaylar yeniden kiraya verilmez.
(3) Ticari amaçlı su ürünleri istihsali yapmak amacıyla projeye dayalı olarak kiralaması yapılan yerler hariç, göletler ve akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler ve akarsularda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(4) Akarsularda yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, akarsuyun bulunduğu il için getirilen zaman ile boy ve tür bazında getirilen düzenlemeler esas alınır.
(5) Asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek ağların dışında ağ kullanarak içsularımızda istihsal yapılması yasaktır.
(6) (Değişik:RG-26/9/2009-27358) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının, (Değişik ibare:RG-10/7/2010-27637) 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanılması yasaktır. (Ek cümle:RG-26/8/2011-28037) Multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağlarının ise 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren kullanılması yasaktır.
(7) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
(8) Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.
(9) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.
(10) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.
(11) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.
(12) Av yasağından önce avlanılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.
(13) Su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden "Canlı Stoklama Belgesi" alarak yavru stoklanması yasaktır.
(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.
(15) Orman içi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(16) a) Aydın Bafa lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Büyük Menderes nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit vb. engeller yapılması yasaktır.
c) Büyük Menderes nehri Kafa bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.
(17) a) Muğla ili, Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknelerin gece seyir yapmaları, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.
b) Köyceğiz gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.
c) Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç dönem boyunca, su ürünleri avcılığı yasaktır.
Indir 180.7 Kb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa