TebliĞ no: 008/48 BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Tanımlar Amaç ve kapsam maddeIndir 180.7 Kb.
Sayfa28/37
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü180.7 Kb.
#42
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 34 – (1) Türlerle ilgili boy ve ağırlık yasakları aşağıda belirtilmiştir.

 Tür

Latince Adı

Asgari Boy*
(cm)

Asgari Ağırlık
(gr)

Alabalık

Salmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus

25


Karabalık

Clarias lazera

35


Kerevit

Astacus leptodactylus

10


Sazan

Cyprinus carpio

40


Kadife

Tinca tinca

26


Kurbağa

Rana ridibunda

-

30

Sudak

Lucioperca lucioperca

26


Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18


Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20


Siraz

Capoeta tinca

20


Turna

Esox lucius

40


Yayın

Silurus glanis

90


Yılan balığı

Anguilla anguilla

50


(Ek ibare:RG-10/7/2010-27637) (1)
İnci kefali

Chalcalburnus tarichi

18


*Ağırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı
MADDE 35 – (1) Eğirdir gölünde dönem boyunca sazan balığı (Cyprinus carpio) avcılığı yasaktır.
(2) Uluabat gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca yayın avcılığı yasaktır.
(3) (Değişik:RG-5/11/2008-27045) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır.
(4) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) (a) (Değişik:RG-26/8/2011-28037) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.
(b) Van gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz, kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.
(c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık İl Müdürlüğü bilgisi dışında Van gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.
(5) İl Müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Bakanlıktan izin alınması şartıyla, ığrıp ve manyat ağları ile gümüş balığı (Atherina boyeri) avcılığı dönem boyunca serbesttir. Avlanan ürünler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı
MADDE 36 – (1) Tüm içsularda 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yasaktır.
(2) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca parakete ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yapılabilir.
(3) Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile Hirfanlı, Avşar, Sevişler ve Demirköprü baraj göllerinde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.
(4) Eğirdir gölünde dönem boyunca sudak ve tatlısu levreği avcılığı yasaktır.
(5) Beyşehir gölünde dönem boyunca parakete ile sudak avcılığı yasaktır.
(6) Parakete ile sudak avcılığında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
(7) Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.
(8) Sudak balığı için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
(9) Menşe belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.
(10) Tüm içsularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılığı yasaktır.
(11) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.Indir 180.7 Kb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa