T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜIndir 1.74 Mb.
Sayfa17/29
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü1.74 Mb.
#35
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
A

B

C0

A+B

A-B

C4

0111

0011

0


0111

0111

1


0111

1100

1


1001

1100

0


1001

1100

1


1001

0111

0


1001

0111

1


RAPOR  1. 7400 ve 7486 entegrelerini kullanarak bir tam toplayıcı devresi tasarlayınız. Entegrelerdeki Vcc ve GND bağlantılarını belirterek devreyi çiziniz.

  2. Bir XOR kapısı ve iki NAND kapısı kullanarak bir yarım toplayıcı devresi tasarlayınız.

  3. Toplayıcı ve çıkarıcı deneyinde neden XOR kapısı kullanılmıştır? XOR için doğruluk tablosunu oluşturarak cevaplayınız.

  4. 4 tabanında 12 – 11 işlemini 2’ye tümleme yöntemiyle gerçekleştiriniz.


DENEY NO 9: OSİLOSKOP KULLANIMI VE SÜPERPOZİSYON TEOREMİ
I. DENEYİN AMACI:
Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, osiloskop yardımıyla çeşitli büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans gibi) nasıl ölçülebileceğinin anlaşılması ve süperpozisyon teoreminin açıklanarak pratik olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
II. DENEYLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER
Şekil 10.1 (a)’da gösterilen zamana göre değişmeyen işaretler DC işaretler olarak isimlendirilmiştir.
Şekil 10.1 (b)’de gösterilen zamana göre periyodik olarak değişen işaretler ise AC işaretler olarak isimlendirilir.


Şekil 10.1 DC ve AC İşaret Şekilleri (a) DC, (b) AC
Çeşitli Dalga Biçimleri:

Bilindiği gibi pil, akümülatör, batarya vb. gerilim kaynaklarının ürettikleri gerilim ve akımlar (DC) zamanla değişim göstermeyen büyüklüklerdir ve voltmetre veya ampermetre cihazları ile büyüklükleri ölçülebilmektedir. Fakat Sinüs, Kare, Üçgen, vb. dalga biçimleri zamana bağlı olarak değişirler. Bu tür dalga biçimleri için, DC işaretlerden farklı olarak Ani Değer, Tepe Değer, Tepeden Tepeye Değer, Ortalama Değer ve Etkin Değer gibi tanımlamalar yapılır. AC işaretlerin temel büyüklükleri ve arasındaki genel ilişkiler ise Tablo 10.1’de verilmiştir:Tablo 10.1 AC İşaretlerin Temel Büyüklükleri ve Aralarındaki İlişkiler

Sinüs, Kare ve Üçgen biçimli gerilimlerin etkin değerleri ile tepe değerleri arasındaki doğrusal ilişki tablo 10.2 de verilmiştir.


Tablo 10.2 Dalga Biçimlerine Göre Etkin ve Tepe Değerleri

Bu değerlerden bazıları (ortalama ve etkin değer gibi) uygun ölçü aletleri kullanılarak ölçülebilir ancak bu ölçü aletleri bize ölçülen gerilim ya da akım biçimi, tepe değeri, tepeden tepeye değeri veya ani değeri hakkında bir bilgi veremez. Bütün bunların dışında, değişken bir gerilimin Sıklık (Frekans) ya da Dönem (Periyot) ‘inin bir ampermetre veya voltmetre ile ölçülmesi olanaksızdır. İşte Osiloskop kullanımı böyle durumlarda avantaj sağlamaktadır.III. OSİLOSKOP

Osiloskoplar gerilim ölçen aygıtlardır. Yani devredeki her hangi iki düğüm arasına (tıpkı voltmetre gibi) paralel bağlanırlar ve o iki nokta arasındaki gerilimin biçimini ekranlarına yansıtırlar. Osiloskop üzerinde yer alan kademeli seçici anahtarların (komütatörlerin) kademe değerleri ve ölçeklendirilmiş ekrandaki dalga biçimi değerlendirilerek, daha önce söz edilen büyüklüklerin ölçülmesi sağlanır. Şu an piyasada genel olarak iki tür osiloskop bulunmaktadır:
Indir 1.74 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa