Kuruluş tarihi: 1972 Üyelik DurumumuzIndir 17.63 Kb.
Tarih02.03.2022
Büyüklüğü17.63 Kb.
#63

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI
United Nations Environment Programme
(UNEP)
Merkezi: Nairobi, Kenya


Kuruluş tarihi: 1972

Üyelik Durumumuz: Türkiye, kuruluş aşamasında “Yönetim Konseyi” üyesi değildir. 2012 yılında Yönetim Konseyi’nin evrensel hale gelmesiyle Birleşmiş Milletler Çevre Kurulu üyesi olmuştur.


Resmi internet adresi: http://www.unep.org/


Kuruluşu:

1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda, Birleşmiş Milletlerde (BM) çevre sorunlarını küresel boyutta ele alacak uluslararası bir organın kurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine, BM Genel Kurulu’nun 2997 sayı ve 15 Aralık 1972 sayılı kararıyla, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), BM’ye bağlı bir “program” olarak oluşturulmuştur. Karar uyarınca, 58 üye ülkeden oluşacak biçimde ve 4 yıllığına seçilmek üzere “UNEP Yönetim Konseyi” ile “Çevre Fonu” kurulmuş olup, Birleşmiş Milletler örgütleri arasında çevre alanında eşgüdümü sağlamak üzere “Çevre Koordinasyon Paneli” oluşturulmuştur. 1977 yılında lağvedilen bahse konu Panel, 2000 yılında “Çevre Yönetim Grubu” adıyla yeniden hayata geçirilmiştir.


2012 yılında Brezilya’da gerçekleştirilen Rio+20 Konferansı kapsamında UNEP’in küresel çevre gündemini belirleyen liderlik rolünün güçlendirilmesi için adımlar atılması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, Rio+20 sonuç belgesinin 88. paragrafı uyarınca, UNEP’in yönetim yapısında önemli değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır.


Rio+20 Konferansı sonrasında 2013 yılında gerçekleştirilen UNEP Yönetim Konseyi’nin 27. Oturumunda bu değişiklikler ele alınmış ve bu konuda 27/2 sayılı karar kabul edilmiştir. Bu kapsamda daha önce 58 üyeye sahip UNEP Yönetim Konseyi evrensel hale getirilmiştir. Yönetim Konseyinin adı “Birleşmiş Milletler Çevre Kurulu” ("United Nations Environment Assembly (UNEA) of the United Nations Environment Programme") olarak değiştirilmiştir.


Bu değişiklikle birlikte UNEA Kenya’nın Nairobi kentinde bulunan UNEP genel merkezinde iki yılda bir toplanmaktadır.Amacı:
UNEP, Birleşmiş Milletlerde çevre konusunun eşgüdümünü, çevrenin durumunun küresel düzeyde sürekli gözden geçirilmesini, çevre sorunları hakkında uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesini ve uluslararası ve ulusal çevre politikasının ve hukukunun gelişiminin sağlanmasını amaçlamaktadır.


Üye Ülkeler:
Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi
Birleşmiş Milletler Çevre Kurulu - UNEA:
Birinci UNEA oturumu (UNEA-1) 2014 yılında düzenlenmiştir. Birinci oturum, illegal yaban hayatı ticareti, hava kirliliği, çevre hukuku, yeşil ekonominin finansmanı ve sürdürülebilir kalkınmanın çevre boyutunun desteklenmesi konularına odaklanmıştır. Ayrıca çevrenin korunması ve doğa ile uyumlu sosyal ve ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi için sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını bütünleştirmek amacıyla 2015 sonrası Kalkınma Gündeminin gerçekleştirilmesine çağrı yapan bir Bakanlar Sonuç Belgesi kabul edilmiştir.
İkinci UNEA oturumu (UNEA-2) 2016 yılında 174 üye devletin çevre bakanlarının katılımı ile gerçekleşmiştir. Oturuma 2500 delege katılım sağlamıştır.
“Kirlilikten arınmış bir gezegene doğru” temasıyla toplanan üçüncü UNEA Oturumu (UNEA-3) 170’den fazla üye devletten 1197 delege, 711 ana grup ve paydaş temsilcisi ve 94 hükümetlerarası örgütün katılımıyla 2017 yılında düzenlenmiştir. UNEA-3 kapsamında, kabul edilen Bakanlar Bildirgesi’nin yanı sıra, deniz çöpleri ve mikro plastiklerin yayılmasına karşı mücadele edilmesi, kullanılmış kurşun-asit bazlı pillerin çevreye duyarlı şekilde yönetilmesinin teşvik edilmesi, küresel hava kalitesinin iyileştirilmesi, su kirliliğine dikkat çekilmesi, toprak kirliliğinin yönetilmesi ve terör olaylarından etkilenen bölgelerdeki kirliliğin kontrol edilmesi gibi konularda 11 önerge ve 3 karar kabul edilmiştir.
2019 yılında düzenlenen dördüncü UNEA oturumu (UNEA-4) çerçevesinde ise, Çevresel Sorunlara Yenilikçi Çözümler ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim ana teması altında; doğal kaynak yönetimi ve yoksullukla ilişkili çevresel sorunlar, kaynak verimliliği, enerji, kimyasallar ve atık yönetimi konularına dair yaşam-döngü yaklaşımları ve hızlı teknolojik değişim çağında yenilikçi sürdürülebilir iş geliştirme alt başlıklarına işaret edilmiştir. UNEA-4 sonucunda 26 karar oylanarak kabul edilmiştir. Ayrıca, 6. Küresel Çevresel Bakış Raporu yayımlanmıştır.
UNEA-4 çerçevesinde müzakereler 5 çalışma grubu altında yürütülmüştür. Bunlar sürdürülebilir tüketim ve üretim, kaynak verimliliği, kimyasallar ve atıklar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler ve çevresel yönetişim konularına odaklanmıştır. UNEP sekretaryası ilk kez bu konferansta, önerilen taslak kararlar için bir maliyet hesaplaması tahmininde bulunmuştur.

Indir 17.63 Kb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa