Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek art


Planlanan Diğer Proje, Hizmet Ve Faaliyetler İle Arkeolojik Kazı ve Yüzey AraştırmalarıIndir 0.94 Mb.
Sayfa5/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Planlanan Diğer Proje, Hizmet Ve Faaliyetler İle Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları
Bakanlığım, Türk ve yabancı bilimsel kurumlarca talep edilen uzun vadeli kazı ve yüzey araştırmalarının başvurularını ilgili mevzuat kapsamında değerlendirmenin yanı sıra müze müdürlüklerimizce önerilen arkeolojik arazi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar; Bakanlar Kurulu Kararlı Yabancı ve Yerli Kazılar, Yerli ve Yabancı Yüzey Araştırmaları, müze kazıları, kurtarma kazıları, baraj bölgeleri çalışmaları (GAP Bölgesi dahil), petrol boru hattı çalışmaları, karayolları çalışmaları, sondaj kazılarıdır. Bu konularda halen 750 dosya işlem görmektedir.

Bakanlığımca ülkemizin zengin kültür ve tabiat varlıklarının en iyi şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, sürekli olarak gerekli arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları yapılmaktadır.


Bu nedenle, çok sayıda kazı yapılarak eserlerin açığa çıkarılması ve çıkarılan eserlerin gerektiği şekilde restorasyon ve konservasyonlarının yapılması, belgelenmesi, yayınının ve tanıtımının yapılması programa alınmıştır. Her yıl giderek artan kazılar değil, en iyi olanaklarla donatılmış kazı evleri ve kazı depolarına sahip, yeterli sayıda ve ilgili disiplinden deneyimli uzmanların yer aldığı, en az on yıllık finans kaynağını sağlayabilen, üniversiteler ve diğer bilim kuruluşlarınca desteklenen ekiplerce yapılan nitelikli arkeolojik kazılar amaçlanmaktadır. Yüzey araştırmalarının ise, yine bilimsel yeterliliği ve deneyimi, ilgili bilim dallarındaki üniversite ve bilimsel kuruluşlarca kabul edilen ekiplerce yapılması planlanmaktadır.

26. Kazı Sonuçları Toplantısı Kitabı, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Kitabı, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Kitabı, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 14. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Kitabı, Kültürel Mirasımızın Kökeni Kültür ve Doğa Varlıklarımız, Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız? Isparta Müzesi Kataloğu, Kilikia’da Çokgen Duvarlı Mezarlar, İlk Tunç Çağı II Öncesinde Orta Karadeniz Bölgesi’nin Kültürel Gelişimi, Antik Yunan ve Batı Anadolu Seramiği, Müze Broşürleri hazırlanacaktır.


UNESCO

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal alanları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacı ile UNESCO’nun değerlendirdiği “Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunmasına ilişkin Sözleşme” 16 Kasım 1972’de kabul edilmiştir.


2004 yılı sonu itibarı ile Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 788 korunması gerekli kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 611’i kültürel/arkeolojik, 154’ü doğal, 23’ü ise karma koruma alanlarıdır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarında yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda bu sayı artmaktadır.


Bakanlığımın sorumluluğunda yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar Dünya Miras Listesi’ne; İstanbul’un Tarihi Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Hattuşa (Boğazköy), Nemrud Dağı, Xanthos-Letoon, Hierapolis-Pamukkale, Safranbolu, Truva Arkeolojik Sit alanları alınmıştır.


Dünya Miras Listesi’nde daha fazla kültürel ve doğal varlıkla temsil edilebilmemiz için gerekli olan Geçici Liste 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilmiştir.


Bu listede 1 doğal / kültürel alan, 2 kültürel peyzaj alanı, 12 kültürel varlık olmak üzere başvuru dosyaları hazırlanacak toplam 15 adet varlık bulunmaktadır.

Dünya Miras Merkezi’nce 2000 yılı içinde onaylanan Geçici Liste’de aşağıdaki varlıklarımız yer almaktadır:


Selimiye Camii ve Külliyesi, Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri, Konya Selçuklu Başkenti, Alanya Kalesi ve Tersanesi, Selçuk Kervansarayları Denizli, Doğubeyazıt Güzergahı, İshakpaşa Sarayı, Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri, Diyarbakır Kalesi ve Surları, Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları, Sümela Manastırı, Alahan Manastırı, St.Nicholas Kilisesi, St.Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi, Kekova, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı.


Ayrıca, Dünya Miras Merkezi’nin üst düzey temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan toplantılarda genelde İstanbul olmak üzere, özellikle şehrin tarihi alanlarının şu anki durumunu geliştirmek yolunda önemli kararlar alınmıştır.


Yeni hazırlanmakta olan geçici listemizin Dünya Miras Merkezi tarafından onaylanmasından sonra Dünya Miras Listesi’ne aday olarak sunulmak üzere, dosya hazırlama çalışmalarına devam edilecektir.

İstanbul’un “Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi”ne kaydırılması konusunun 29. Dönem Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda yeniden gündeme gelebileceğinin söz konusu olması nedeniyle, İstanbul’da yürütülen çalışmaların sonuçlarının 1 Şubat 2005 tarihinde sunulması talep edilen rapora gerekli belgelerle yansıtılması ve İstanbul’un anılan listeye kaydırılmasına yol açabilecek hususların bertaraf edilmesine dair çalışmalar sürdürülecektir.


Yıl boyunca gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını gerek bilimsel çevrelere gerekse ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna iletmek üzere biri uluslararası, diğeri ulusal düzeyde her yıl tekrarlanan 2 sempozyumun 2005 yılında da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

“Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu” Mayıs, “Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu” ise Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenecektir.


Bakanlığıma bağlı müzeler dışında, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflara, kendi hizmet konuları veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için başvurmaları halinde özel müze açmalarına izin verilmektedir.


Özel müze kurma isteklerini konu alan başvurular 2863 sayılı yasa ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda incelenmektedir. Müzenin yeterli nicelik ve nitelikte bulunması, sürekli hizmet vermesi vb. hususlar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Özel müze kuracaklara, istenildiği takdirde ilmi ve teknik konularda yardımda bulunmaktadır. Bakanlığımca 96 özel müzenin denetimi devam etmektedir.


Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa