Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek artIndir 0.94 Mb.
Sayfa33/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   54
Sayın Başkan
Sayın Milletvekilleri

Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak amacıyla, her türlü imkandan yararlanarak, ülkemizin milli, manevi, tarihi ve sanatsal faaliyetlerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ilişkin stratejik çalışmalarımız ile planlanan projelerimize değinmek istiyorum.


Günümüzde sürekli bir gelişme gösteren turizm, ülkeler ve toplumlar bakımından; döviz ve istihdam yaratan özelliği ile ekonomik, insanların dinlenme ihtiyacını karşılayan ve farklı kültürleri bir araya getirerek, gözlemsel öğrenme fırsatı sunma özelliği ile sosyo-kültürel, sektörel talepleri karşılamaya yönelik mevcut kaynakların kullanılması açısından da çevreyi etkileyen oldukça içerikli bir faaliyettir.


Büyük bir potansiyele sahip olan küresel seyahat ticareti kapsamında, etkinliği açıkça görülen küresel seyahat hareketleri stratejileri açısından, Dünya’ da her ülkenin aynı oranda şanslı olduğu söylenemez. Bu perspektiften bakıldığında ise, Türkiye’nin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanısıra, tarihi, kültürel ve sosyal değerler bakımından da en şanslı ülkeler içerisinde yer aldığı çok açık biçimde görülmektedir.

Turizm alanında Dünya’nın büyükleri arasında yer alabilecek kapasiteye sahip olan ve bunu hedeflediğini ifade eden bir Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de çeşitli alanlarda yükümlülükler üstlenebilecek konuma bir an önce gelebilmelidir.


İnsanlık tarihi ve toplumsallaşma çerçevesinde, günümüzde de, geçmişte olduğu gibi, hemen her alanda değişik biçimlerde ortaya çıkan, insan ve doğa ilişkilerinde görülen uyum sorunlarına yönelik çözümlerin üretilmesinde, uluslararası düzeyde bir anlayış/bakış birlikteliğine, bugün her zamankinden daha fazla gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, yaşadığımız gezegeni ve kendimizle birlikte yaşamı doğal olarak paylaştığımız diğerleri ile ilgili tüm gerçekleri tanımak ve öğrenmek, hem büyük önem arzetmekte, hem de İnsanlık için temel bilgiler kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, uluslararası düzeyde bir anlayış/bakış birlikteliği’nin insanlar tarafından hayata geçirilebilme şansının, önceki cümlede ifade edildiği üzere temel bilgi nitelikli verilerin doğruluk ve yeterlilik seviyeleri ile yakından ilgili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.


Yapısı itibariyle dinamik bir sektör olan turizm, ekonomiye sağladığı çok önemli katkıların yanında, tek tek sayılamayacak kadar çok ve değişik alanlarda da önem arzeden işlevleri yerine getirmektedir.
Ülkemiz ve içerisinde bulunduğu coğrafyada yaşanan terör ve deprem gibi bir takım olağandışı gelişmelerin sonuçları, bu anlamda turizm sektörünün doğrudan ve en çok etkilenen sektör konumuna gelmesine neden olmuş, ancak, Bakanlığımca yoğun bir şekilde hedef pazar ülkelerde gerçekleştirilen imaj oluşturma ve tanıtım faaliyetleri ile alınan bir dizi önlemler sonucunda, bahsekonu olumsuz gelişmelere rağmen belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

Bakanlık olarak bu alandaki yaklaşımımız; sürdürülebilir kalkınma programı kapsamındaki hedefler doğrultusunda, kültürel ve doğal dengeyi korumak, sürekli ve ekonomik kalkınmaya imkan veren uygulamalara özen göstererek, gelecek kuşaklara daha sağlıklı, daha güvenli doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde bir gelişmeyi oluşturmak ve bunu gelecek nesillere benimsetmek ve halen uygulanmakta olan turizm politikalarının ülke bütününe yönelik diğer ekonomik ve sosyal politikalara maksimum düzeyde entegrasyonunu sağlamaktır.


Türkiye’nin ancak 1990’lı yılların sonlarında girebildiği uluslararası turizm pazarları’nda dünya turizm gelirleri pastasından azami payı alabilmesi, diğer ülkelerden ayrıcalıklı olarak sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin etkin bir şekilde tanıtılmasına bağlıdır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ise, ancak ortak hedeflere yönelik biçimde dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlayan projelerin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır.


Buna paralel olarak genel anlamda Turizm Sektöründeki önemli hedeflerimizi; turizm gelirlerimizin ve dünya pazarındaki payımızın arttırılması, ülkemize gelen turist sayısının ve gelen her bir turistin ülkemizde yaptığı harcamanın arttırılması, yüksek gelir grubuna giren turistlerin ülkemize çekilmesi, yıl boyu talep yaratacak aktivitelerin ve kültürel etkinliklerin, oluşturulmasına ağırlık verilmesi, iç ve dış turizm talebinin bölgelere ve ürünlere dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması, talep çeşitliliği paralelinde arz çeşitliliğinin sağlanması ve turizm pazarlarında Türkiye Markası’nın oluşturulması olarak sıralayabiliriz.


Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için, dinamik ve profesyonel bir yaklaşımla, konuya vakıflık, devamlılık ve işbirliği ilkeleri çerçevesinde yürüttüğümüz tanıtma kampanyaları, reklam, halkla ilişkiler, iletişim, promosyon gibi teknik içeren ek faaliyetlerin de planlı ve koordineli bir şekilde kullanılmasıyla, pazar ülkelerde belirli bir imaj yaratılmasına yönelik olarak devam etmektedir. Bu amaçla, Türkiye’nin dünya barışına, insan sevgisine, doğal, kültürel ve tarihi varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaratılmasına, bozulmamış doğa, temiz çevre, özgün kültürel kimlik, konukseverlik, coğrafi konumumuzun sunduğu zengin turizm ürünleri gibi, ülkemizin ayrıcalıklı özelliklerinin vurgulanmasına, ileri teknolojiden yararlanılarak iletişim ağının genişletilmesine, turizm sektörünün dünya turizm pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik birleştirici, yönlendirici ve destekleyici uygulamalara önem verilmektedir.


Turistik ürünlerimizin çeşitlendirilmesi kapsamında; 1992 yılından itibaren aralıklı olarak gerçekleştirdiğimiz İnanç Turu, Karadeniz Yeşil Tur, İpek Yolu gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik özel projelere 2005 yılında da devam edilecektir.


Türkiye’nin uluslararası alanda ıncentive ve Kongre pazarındaki payının arttırılması ve ülkemiz açısından Kongre Turizmi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, çeşitli uluslararası nitelikli kongre, toplantı, sempozyum, seminer ve benzeri organizasyonların Türkiye’de de gerçekleştirilmesini sağlamak için girişimler sürdürülmekte olup, ülkemizde yapılması kesinleşen organizasyonlara Bakanlığımca değişik katkılarda bulunulmaktadır.
2004 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle, ülkemizde organize edilen uluslararası nitelikli kongre organizasyonlarından bazıları şunlardır. Dünya Turizm Örgütü tarafından 18 Ocak-01 Şubat 2004 tarihleri arasında Madrid’de düzenlenen 1. Dünya Turizm İletişimi Konferansı (TOURCOM)’na Bakanlığımca katılınmış, 03-15 Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması sırasında bir kokteyl verilmiş, 14-16 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen İslam Konferansı Örgütü 31. Dışişleri Bakanları Kongresi (İDBK) Organizasyonu’na destek verilmiş, 28-29 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne, Bakanlığımca Lütfi Kırdar Kongre Sarayı 15 gün süreyle tahsis edilmiştir

30 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Dünya İş Adamları V. Kurultayı için düzenlenen organizasyona Bakanlığımca destek verilmiştir.


30 Eylül-06 Ekim 2004 tarihleri arasında Ankara’da İslam and Europe konulu konferans, 06-08 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul’un Yönetimi-Kentsel Yönetim Stratejileri ve Eylem Planı Geliştirme Uluslararası Arama Konferansı gerçekleştirilmiştir.


Ayrıca, 05-08 Kasım 2004 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşin Hollanda Seyahat Acentaları Birlikleri 2004 Genel Kurulu, 19-22 Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Otel ve Restaurantlar Birliği’nin Genel Kurulu, 04-06 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Uluslararası Tekstil Hazır Giyim Deri İşçi Sendikaları Federasyonu’nun Genel Kurul Toplantısı, Bakanlığımın bütçe imkanları çerçevesinde desteklenmiştir.


Yeni bir yüzyılın başladığı bu dönemde, ülkemizin sahip olduğu değerlerin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması, kazanılan pazar ülkelerin yanında yeni pazarlardan da pay alınabilmesi amacıyla Bakanlığımca uluslararası nitelikteki fuarlara katılım konusunda da yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde, iştirak edilecek olan uluslararası turizm ihtisas fuarlarında sektörel kuruluşlara, bölgesel ve mesleki birliklere daha çok imkan tanınarak, bölgesel tanıtım projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.


Ülkemizin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerlerin tanıtılması ve uluslararası turizm pazarlarında değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımca yürütülmekte olan tanıtım faaliyetleri çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenmekte olan turizm ihtisas fuarlarına çeşitli gösteriler ve etkinlikler eşliğinde iştirak edilmektedir.


Bu çerçevede; Bakanlığımca 2004 yılında 7’si büyük olmak üzere 66 kamu/özel sektör işbirliği çerçevesinde ve 58’i yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığı ile 47 ülkede toplam 124 Turizm İhtisas Fuarına çeşitli etkinlikler eşliğinde katılınmıştır.


Ayrıca;22 Ocak 2004 tarihinde Madrid’de düzenlenen Türk Gecesi’ne, 13 Mayıs 2004 tarihinde TÜRKSOY ile birlikte New-York Türk Haftası etkinlikleri çerçevesinde New-York’ta düzenlenen resim sergisine katılınmıştır.

2005 yılında ise, Bakanlığımca yeni bir tanıtım konsepti çerçevesinde 7 tanesi büyük olmak üzere, 56 adet Turizm İhtisas Fuarı’na Kamu/Özel Sektör işbirliği çerçevesinde ve 44 ülkede toplam 87 adet Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’na Yurtdışı Temsilciliklerimiz aracılığı ile çeşitli etkinliklerle katılınması planlanmaktadır. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde, Uluslararası Turizm İhtisas Fuarlarında sektörel kuruluşlara, bölgesel ve mesleki birliklere daha çok imkan tanınarak, bölgesel tanıtımın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.


Bakanlığım uluslararası turizm pazarlarına hakim 33 ülkedeki, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği/Ataşeliği aracılığı ile bireysel ve kitlesel turizmin yönlendirilmesi için seyahat organizatörleri ile işbirliği halinde enformasyon ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.


Bu çalışmalarımız sadece bürolarımızın bulunduğu ülkelerle sınırlı kalmamakta, sözkonusu bürolarımızın görev alanına giren 55 pazar ülkede tanıtım ve pazarlama faaliyetleri çeşitli boyutlarda sürdürülmektedir.


Ocak-Ekim 2004 aylarında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı aylarına göre, %25,13’lük bir artışla 15.778.402 kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm geliri ise 2004 yılının ilk 9 aylık geçici verilerine göre 12.644.000.000 $’a ulaşmıştır.


Dünya Turizm Örgütü’nün 2020 yılına kadar olan tahminlerinde, 2000 yılında 667 milyon, 2010 yılında 1 milyar, 2020 yılında ise yaklaşık 1.6 milyar düzeyinde seyahat edebilir kişinin ülkeleri dışına çıkmalarının mümkün olacağı ve bu seyahatlerin % 70.6 düzeyinde bölge içinde, % 29.4 düzeyinde ise bölge dışında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.


Aynı tahminler çerçevesinde, sözkonusu seyahat edebilir kişilerin yaklaşık olarak 2 trilyon US Dolar’lık bir harcama kapasitesine sahip olacakları varsayımı kabul edildiğinde, insanların refahında yıllık % 3 oranında bir artışın görülebileceği hesaplanmaktadır. Bütün bu verilere rağmen, küresel boyutlarda düşünüldüğünde turizm sektörünün, daha da büyük potansiyele sahip, ancak halen gelişme çağında olan bir endüstriyel sektör olduğu ve çevresel etkilere son derece duyarlı olduğu gerçeği de görülmektedir.


Ayrıca tüm bu gelişmelerle birlikte, Hükümetimizce uygulanması öngörülen “Acil Eylem Planı” çerçevesinde, belirlenen hedeflere yönelik olarak, yüksek gelirli turist gruplarını ülkemize çekmek için kongre ve incentive tur programlarının gerçekleştirilmesi, İstanbul’un başlı başına özel bir konumda tanıtılarak, marka haline getirilmesi, 2020 yılı hedefleri doğrultusunda 60 Milyon turist, 50 Milyar USD Doları gelir hedeflerine ulaşılması, Sağlık, Golf, Macera Turizmi gibi özel turizm çeşitlerine yönelik tanıtım projeleri ve halkla ilişkiler kampanyalarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yoğun biçimde sürdürülen çalışmalar devam etmektedir.Takdir edileceği üzere, reklam, bir ülke hakkında iyi bir imaj yaratabilmenin ve o ülkeye turist çekmenin en etkin yollarından bir tanesidir.


Ülkemize yönelik turizm talebinin ve turizm gelirlerinin artırılmasında, olumlu ülke imajının devam ettirilmesi ve geliştirilmesinde, yurtdışı bürolarımız kanalıyla tüketici ve seyahat ticareti kuruluşlarına yönelik olarak yapılan reklam kampanyalarının rolü büyüktür. Reklam, tüketiciye en kısa sürede ulaşma ve talep üzerine olumlu etki yapma gücüne sahip en etkin iletişim aracıdır.

Bir turizm ülkesi olarak Türkiye’nin imajının geliştirilmesi ve uluslararası turizm pazarındaki payının arttırılması amacıyla, Bakanlığımca öncelikle belirlenen pazarlarda gerçekleştirilecek reklam kampanyası için; yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel reklam firmalarından, yine Bakanlığımca belirlenmiş pazarlama stratejileri doğrultusunda ve önerilen bütçe dağılımına uygun olarak, teklifler alınmış, değerlendirilmiş ve uygun görülerek onaylanan teklifler uygulamaya konulmuştur.


Bu çerçevede, bir medya stratejisine bağlı olarak; reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri, reklam kampanyalarını destekleyen özel etkinlikler vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


Burada bahse konu olan reklam faaliyetlerimiz, Türkiye’nin turizmde hedef pazarları olan; Almanya, Avusturya, Polonya, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz, İngiltere, İrlanda, Hollanda, İtalya, İskandinav Ülkeleri, Rusya, A.B.D., Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Tayvan, Kuveyt, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve İsrail başta olmak üzere 55 ülkede gerçekleştirilmektedir. Bu sayının içinde, 2004 yılında bu pazarlarımıza ilave edilen İran, Suriye ve Mısır da yer almaktadır.


Tanıtım faaliyetlerimiz pazar ülkelerin turist profilleri, tatil dönemleri ve alışkanlıkları göz önüne alınarak, her ülke için geçerli özel şartlar doğrultusunda sürdürülmektedir.


Reklamlarımız yüksek izleyici kitlesine sahip basılı ve görsel/işitsel medya organlarında gerçekleştirilmekte (TV, Radyo, merkezi yerlerde açık hava panoları, nitelikli dergi ve gazeteler, elektronik medya kanalları) olup, reklamların yayın dönemi olarak, her ülke için tatil rezervasyonlarının ağırlıklı bir şekilde yapıldığı dönemler hedef alınmaktadır.


2005 yılında ülkemize yönelik turizm talebinin ve buna bağlı olarak turizm gelirlerimizin arttırılması ve tüm Dünya ülkelerinde olumlu bir Türkiye imajının yerleştirilmesi için; Güçlü olduğumuz pazarlarda pazar payımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen reklam kampanyalarının yoğunluğunun arttırılması ve devamlılığı, yeni pazarlara (Uzak Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika Ülkeleri gibi) nüfuz edilmesi ve bu pazarlarda ülkemiz pazar payının geliştirilmesi için yoğun reklam kampanyaları yürütülmesi, elektronik medya teknolojisinden faydalanılması, olumsuzluk yaratacak olayların ortaya çıkması durumunda ve kriz ortamlarında uygulanması planlanan faaliyetler için kaynak ayrılması, ülkemiz turizm ürününün en değerli bölgeleri için destinasyon kampanyaları düzenlenmesi planlanmıştır.

Reklam kampanyalarımız ve tanıtma faaliyetlerimizin hedefi olan pazar ülkelerimiz; kaynak kullanımındaki etkinliği arttırmak, benzer özellikler taşıyan ve/ veya aynı dili konuşan ülkelerde sürdürülen kampanyalarımız arasında bütünlük sağlamak, kampanyaların sınır ötesi etkilerini maksimize etmek, yaratıcı çalışma ve üretim maliyetlerini asgariye indirmek, uluslararası nitelikte ve büyük ölçekte kampanyaları yürütebilecek firmaların birikimlerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla, ülke grupları yaklaşımı ile ele alınmış ve 8 pazar grubuna ayrılmıştır.


Genel bütçeden tahsis edilen kaynaktan oluşturulan kampanya bütçeleri, seyahat eğiliminin en güçlü olduğu pazar segmentleri dikkate alınarak ve uygulanacak reklam kampanyaları faaliyetlerinde optimum fayda sağlanmasına özen gösterilmesi amacı gözetilerek belirlenmektedir. Reklam kampanyalarımız 2004 Ocak ayında başlatılmış ve bugüne kadar %85’i tamamlanmıştır. Planlanan reklam kampanyaları Aralık 2004 tarihinde tamamlanacaktır.


Yabancı uyruklu şahısların Turistik ve Sportif Amaçlı Tırmanışlar İçin İzne Tabii Dağlar statüsünde bulunan Ağrı Dağı’na tırmanmak için gerekli işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda yabancı uyruklu 826 kişinin izin işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Ağrı Dağı çıkış izni almak isteyen yabancı uyruklu 1.046 kişi için ilgili yerlere olumlu görüş bildirilmiştir. Ekonominin, sosyal ilişki ve çıkarların egemen olduğu günümüzde gerçek boyutu ile tanıtım, ülkelerin siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal amaçlarının gerçekleşmesi bakımından gözardı edilemeyecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya’da ekonomi, siyaset ve teknoloji alanlarındaki gelişmelere paralel şekilde, bir endüstri dalı olarak değerlendirilen, yaptığı katkılarla ülkelerin ekonomilerindeki ödemeler dengesinde önemli rol oynayan turizm potansiyelinin tanıtılması, sözkonusu gerçeğin önemli bir parçası olarak kendini göstermektedir.


Temeli iletişime dayanan tanıtım faaliyetlerinde de, bilgi, düşünce ve kanılar, kaynaktan hedef kitlelere yazılı, sözlü, görsel ve işitsel teknik kanal ve araçlar aracılığıyla ulaştırılmaktadır.


Bu kapsamda, hedef olarak seçilen yabancı kitlelere doğrudan ulaşarak, onların içerisinden çıkan ve onları etkileyecek düzeydeki kişilerin Türkiye’ye davet edilmesi, böylece ülkemizin sunduğu turizm olanaklarını görerek, yaşayarak tanımaları ve ülkelerine dönüşte Türkiye’ye ilişkin olumlu yayınlar üretmeleri ve etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla sürdürülen ağırlama faaliyetleri, turizm tanıtımında önemli bir yer tutmaktadır.


Önceki yıllarda dünya kamuoyunda yaratılmış olan olumlu Türkiye İmajının pekiştirilmesi ve geliştirilerek, ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve tüm çeşitliliği ile mevcut turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması amacıyla; yayın bölgelerinde milyonlarca tiraj/adet yayımlanan yabancı gazetelerin yazarları ile serbest turizm yazarları, rehber ve seyahat kitabı yazarları, TV ve radyo program yapımcıları, film çekim ekipleri, fotoğrafçılar, seyahat ticareti mensupları (seyahat acentası, tur operatörü ve havayolu temsilcileri, turizm yatırımcısı vb) ile bulundukları ülkede kamuoyunu etkileme gücü olan üst düzey kişiler, TV-Radyo Programlarında ülkemizle ilgili yarışmaları kazanan yarışmacılar, ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesi paralelinde yürütülen diğer projeler kapsamında, 2005 yılında toplam olarak yaklaşık 2500 kişinin daveti öngörülmektedir.


Ülkemizi son yıllarda tur programlarına alan yabancı tur operatörü yetkilileri ve onların satış elemanları için eğitim turlarının düzenlenmesi ve düzenlenenlerin desteklenmesi düşünülmektedir. Yine yabancı basın mensupları için gruplar halinde eğitim turları organize edilerek, yabancı basında Türkiye ile ilgili röportajların yayınlamasını sağlayacak pazarlama ve reklam faaliyetlerine ağırlık verilecektir.


2004 yılında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Bakanlığımca katılınan uluslararası turizm ihtisas fuarlarından; 2004 Yılında Yeni Delhi’de düzenlenen Outbound Travel Mart Fuarı’nda, fuar idaresi, ülkemizin tanıtım ve reklam kampanyasını “En İyi Destinasyon Ödülü’’ ile ödüllendirmiştir.


2004 Yılında Mumbai’de düzenlenen Outbound Travel Mart Fuarı’nda, Fuar İdaresi, ülkemizin Tanıtım ve Reklam kampanyasını ‘’En İyi Tanıtıcı Basın Malzeme Ödülü’’ ile ödüllendirmiştir. 2004 Yılında Çin’de düzenlenen Guangzhou GITF Fuarı’nda, fuar idaresi, standımızı ‘’En İyi Stand Ödülü’’ ile ödüllendirmiştir. MMTT’2004 Moskova Turizm Fuarı’nda, Türkiye standı, TPPP Turizm Dergisi, RTG Gazetesi ve Expans Araştırma Kuruluşu tarafından ‘’En İyi Stand Birincilik Ödülü’’ne layık görülmüştür.
2004 yılında düzenlenen 17.Kore Seyahat Fuarı’nda, Fuar Organizasyon Komitesi, ülkemizin tanıtım ve reklam kampanyasını ‘’En iyi Dostluk Ödülü’’ ne layık görmüştür. Şam’da düzenlenen 2004 Uluslararası Çiçek Fuarı’nda, standımız Suriye Turizm Bakanlığı ve Suriye Kızılay’ı tarafından “En Güzel Stand İkincilik Ödülü’’ ile ödüllendirilmiştir.

Uluslararası turizm pazarlarında ülke tanıtımının en önemli öğelerinden birisi de merkezdeki ve yurtiçi bürolarımız aracılığıyla verilen enformasyon hizmeti’dir. Tanıtıcı broşür ve yayınlarımız, Bakanlığın tanıtma politikası doğrultusunda ve uluslararası turizm pazarlarında satışa teşvik unsurlarını da içerecek şekilde hazırlanmaktadır.


Bakanlığımca, 2004 Yılı Yayın Programı çerçevesinde, öngörülen ve gerçekleştirilen faaliyetlerimiz kapsamında, çeşitli dillerde ve türde 42 değişik yayının üretimi 3.202.650 adet/tiraj olarak programa alınmıştır. Ayrıca, 2004 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak üzere program dışı yayınlar ise 1.000.000 adet/tiraj olarak değerlendirilmiştir.


Bakanlığımca bastırılan broşür, depliyan, rehber, harita, afiş, plan, kit vb. türde yayınlar, en çok turist gönderen yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 36 tanıtma müşavirliği / ataşeliğimiz ile yurt genelinde turistik yönden her bölgede enformasyon hizmeti veren il kültür ve turizm danışma bürolarında, yabancı ülkelerdeki büyükelçilikler / konsolosluklar ile bünyelerinde bulunan çeşitli temsilciliklerimizde, yurtdışında düzenlenen turizm amaçlı uluslararası turizm ihtisas fuarlarında, THY bürolarında, yerli ve yabancı seyahat acentalarında, çeşitli dernek ve kuruluşların tanıtıcı broşür ve yayın taleplerinin karşılanmasında ve nihayet ülkemizi temsilen yabancı ülkelere görevli giden kamu personelinin beraberinde götürebilecekleri yegane yayın niteliğini taşımaktadır.


Ülkemiz, son 10 yıl içerisinde turizm alanındaki gelişmesini, Dünya’da yaşanan afet, terör ve krizlere rağmen ileriye taşımayı başarabilmiş tek ülkedir. Bakanlığımca yürütülen bu tür pazarlama, reklam faaliyetlerinin, sözkonusu olumlu gelişmeye katkılarının büyük olduğu kuşkusuzdur.
Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa