Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek art


Yılında Gerçekleştirilecek Arşiv, Araştırma, Mesleki Eğitim, Turist Rehberliği, Hizmetiçi Eğitim, Yaygın Eğitim, Gençlik Turizmi ve Turizm Sağlığı FaaliyetleriIndir 0.94 Mb.
Sayfa32/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   54
2005 Yılında Gerçekleştirilecek Arşiv, Araştırma, Mesleki Eğitim, Turist Rehberliği, Hizmetiçi Eğitim, Yaygın Eğitim, Gençlik Turizmi ve Turizm Sağlığı Faaliyetleri

Halk kültürü arşivinin çalışma ve hizmet koşullarının iyileştirilmesi için bina, teknik donanım ve yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.


Kişi ve kurumlara ait arşiv ve belgeliklere yönelik çalışmalar yürütülüp, bunların arşive kazandırılması sağlanacaktır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli merkezlerde arşivimizin birer ünitesinin oluşturulması planlanmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı araştırma faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülerek elde edilecek araştırma sonuçları dijital ortamda kamuoyunun hizmetine sunulacaktır. Ayrıca, 2005 yılında VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi düzenlenecektir.


20’den fazla ilde halk kültürü alan araştırmaları gerçekleştirilecek, bilgi derlemenin giderek zorlaştığı konularda üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla işbirliğiyle alan araştırmaları hızlandırılacaktır.


Türk cumhuriyetlerinde ve balkan ülkelerinde En az dört alan araştırması yapılması planlanmaktadır.


Türk halk mutfağı, halk hikayeleri ve halk kültürü konusunda genel bilgiler veren yayınlar başta olmak üzere geleneksel kültür konularında yayınlar gerçekleştirilecek, derleme ve araştırma süreli yayınları sürdürülecektir.


2005 yılında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen Nevruz kutlamaları kapsamlı ve yoğun bir programla gerçekleştirilecektir. Halkımızın kültür pratikleri ve değerler konusunda Türkiye Kültür Profili alan araştırması (survey) yapılacaktır.


Ülkemizin kültür ve turizm değer ve varlıkları konusunda harita çalışması yapılacaktır.


Yurt içinde somut olmayan ve maddi kültür değerlerimiz, yurt dışında ise maddi kültür varlıklarımızın ortak bir veri tabanında toplanmasına yönelik bir (kültür envanteri) çalışma planlanmaktadır.


Sözel ve somut olmayan kültür başeserleri listesine 2005 yılında; Aşıklık, Karagöz, Semah-Cem, Ahilik, Nasrettin Hoca, Sıra Gecesi, Hıdrellez, Kına Gecesi gibi konularda dosyalar hazırlanması planlanmaktadır.


Kültür Turizminin yaygınlaştırılması ve geleneksel halk kültürümüzün daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak üzere kültür turları ve kültür temalı festivallerin organizasyonları için gerekli hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.


Çocuk oyunları, kültür animasyonları, kültür ürünü tasarımı ve yaratıcılık (inovasyon), el sanatları, kültür politikalarında yeni yaklaşımlar, sivil toplum örgütleri-gönüllü örgütler-kültür sektörü-bakanlık işbirliği konularında konferanslar, atölye çalışmaları, ortak program ve projeler gerçekleştirilecektir.

Destinasyon bazında turizm ve yaygın kültür eğitimi programları gerçekleştirilecektir.


Turizm sektörünün yetişmiş personel ihtiyacının daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla sektör ve üniversiteler işbirliğiyle ortak eğitim programlarına öncelik verilecektir.


Turizm eğitim merkezlerinde Eylül 2005’de başlayacak yeni eğitim döneminde 1242 kursiyer eğitim görmeye hak kazanmıştır. Bu gençlerimize de eğitimlerini tamamladıktan sonra, 2005 yaz sezonu öncesi sektörde istihdam olanağı sağlanacaktır.


Mevcut TUREM’lerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ders araç-gereçleri ile eğitim ekipmanlarının yenilenmesi ve/veya bakımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Turizm işletmelerinde çalışmakta olan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim programlarından işbaşı eğitimi kursları, ev pansiyonculuğu eğitimi kursları, yöneticileri eğitici olarak yetiştirme kursları, sosyal davranışlar seminerleri sektörden gelen talepler doğrultusunda 2005 yılında da sürdürülecektir. liderlik ve işgücü seminerleri 2004-2005 eğitim döneminde de devam edecektir.


Sektörde çalışanların çeşitli konularda eğitimlerini sağlamak üzere, düzenlenen kısa süreli kursların aynı yöntem ve içerikli işbaşı eğitimi kursları, sosyal davranışlar seminerleri, yöneticileri eğitici olarak yetiştirme kursları, ev pansiyonculuğu kursları, liderlik ve işgücü geliştirme seminerlerine ilişkin müfredatların kitap haline getirilmesinden sonra, CD ortamına aktarılarak, tüm eğiticilerin eğitim programlarını görsel materyal desteği ile sunmaları sağlanacak ve sunumlarda standart bir uygulamaya geçilmiş olacaktır. İkili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde yürütülmekte olan uluslararası eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.


2005 yılı çalışma programı çerçevesinde, öncelikle Turist Rehberliği Meslek Yasası Tasarı Taslağı’nın yürürlüğe konulması ve bu doğrultuda Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin yayımlanması planlanmaktadır. Bakanlığımdan belgeli rehberlere ilişkin tüm işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı bilgisayar programının rehber kaydı bulunan tüm illerde kullanımına geçilecektir. Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki rehber denetimlerine devam edilecektir.


Turizmin çeşitlendirmesi, tüm ülkeye ve tüm yıla yayılması çalışmaları kapsamında özellikli bölgelerin uzman kişilerce tanıtılması amacıyla başlatılan rehberlikte uzmanlaşma eğitimleri, özellikli bölgelerde yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Rehberlerin bilgilerinin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde; Bakanlığım personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini arttırmak ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmaları için; AB ve Turizm Politikası, Halkla İlişkiler, Resmi Yazışma Kuralları, Arşiv ve Dosyalama, Kamu Personel Yasası hakkında bilgilendirme, yönetimde insan ilişkileri ve empatik iletişim, Kamu İhale Kanunu ve BYES kullanımı, Kamuda Toplam Kalite Yönetimi, AB ve önemli uluslararası kuruluşlar ile Türkiye ilişkileri, Ayniyat Talimatnamesi, yönetici sekreterlik, Avrupa Birliği ve ulusal mevzuatın AB’ye uyumu, sürdürülebilir turizm, turizm çevre ilişkileri ve eko turizm, genel müdürlüklerin tanıtımı, arşivleme teknikleri ve standart uygulamalar kursu, Türkiye’de derleme ve materyal koruma sorunları, belge ve bilgi sektöründe toplam kalite yönetimi kursu, zaman yönetimi, stres yönetimi vb. çok sayıda kurs ve seminer planlanmıştır.


Toplumumuzda turizm bilincini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla; mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, üniversiteler, gençler, esnaf, sivil toplum örgütleri ve turizm sektörüne yönelik seminer, panel, toplantı, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlenecektir. İl kültür ve turizm müdürlükleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve turizm sektörü ile işbirliği yaparak, öğrencilerin ve halkın turizm hareketlerine katılımlarını sağlamak amacıyla 15-22 Nisan 2005 tarihleri arasında Turizm Haftası kutlamaları gerçekleştirilecektir.


Kutlamalar çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik tarihi ve turistik değerler haritası, mutfak haritası, illerin özelliklerini gösterir harita basımı ve dağıtımı planlanmıştır.

Ülkemize gelen turistlerin sağlığı ile ilgili olarak 2005 yılı içerisinde AIDS, UV, vb. konularda bilgilendirme amaçlı toplantı, seminer ve paneller düzenlenecektir. Gençlik turizmi faaliyetleri çerçevesinde 2005 yılı içerisinde; Gençlik Turizmi Rehberi hazırlanacaktır. Üniversitelerde gençlik turizmi bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Yiyecek ve içecek servisinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar, yüzme havuzlarında dikkat edilmesi gereken temel noktalar, otel işletmeleri için önemli bir uyarı: LEGİONELLA, sağlıklı mutfaklar için ipuçları isimli broşürler bastırılarak yurtiçinde dağıtımı yapılacaktır.


Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa