Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek artIndir 0.94 Mb.
Sayfa3/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Koruma Planlaması
Bakanlığım ülkemizdeki doğal, kültürel varlıkların korunması kullanılabilmesi için yapılan her türlü çalışmaya önderlik etmektedir. Bu çalışmalarla, bir yandan kültürel mirasın korunması, sağlıklaştırılması ve geleceğe aktarılması sağlanırken, diğer taraftan yerel yönetimlere, özel ve tüzel kişilere örnek uygulamalarla öncülük edilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımca kısa, orta ve uzun vadede; yurt genelinde koruma bilincinin yaygınlaştırılması, yerel idarelerin koruma planlaması için teşvik edilmesi ve desteklenmesi, koruma planlamasına yönelik ulusal ve uluslararası projelere katılarak yeni teknikler geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilerek, kültürün yansıtıcısı, kimlikli, korunmuş kentler, sağlıklı, konforlu, sürdürülebilir çevre, katılımcı, etkin, koruma bilincine sahip toplum yaratılması hedeflenmektedir.
Bakanlığım, ülkemizdeki doğal, kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi amacıyla; koruma amaçlı imar planlarının yapılması, çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarımları için rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması konularında önemli görevler üstlenmiştir.

Zaman içinde farklı etkenlerle oluşan kültür ve sanat varlıkları, toplumsal gelişmeyi sağladığı kadar, toplumun kültürel mirasını da oluşturmaktadır. Kültürel miras, sanat ve estetikle iç içe girdiğinden ve bu kavramları bünyesinde barındırdığından oldukça geniş bir kavramdır. Bu nedenle, tarihi mirası koruyarak kullanma, yaşatarak bir işlev kazandırma gelişmiş ülkelerce de benimsenen bir olgudur. Bu olgu Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ülkelerin çoğunda yerel ticari faaliyetlerle birlikte, ekonomik stratejinin bir parçası olarak görülmektedir.


Koruma; geçmişte yaşamış toplumların izlerini taşıyan maddi ve manevi öğeleri yaratma, aynı zamanda değerlendirme, geliştirme, kullanma, ekonomik ve sosyal fayda sağlama eylemlerini içermelidir.
Korumanın temel amacı her kuşağın kültürel değerlerine yenilerini ekleyerek bir sonraki kuşağa iletmektir. İşte bu noktada turizm aracılığı ile kültürel mirasın korunması işlevi önem taşımaktadır.
Kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla, Bakanlığımca her yıl “Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması Haftası” çerçevesinde koruma, bilinçlendirme, tanıtma ve topluma koruma adına sorumluluk kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

Ayrıca, bu kapsamda yürütülecek çalışmaların gelenekselleştirilmesi, koruma konusunda yurtdışında yapılan uygulamaların ve yöntemlerin ülkeye ve mevzuata kazandırılması, ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kültür varlıkları ve sit alanlarında yapılan plan, proje ve belgeleme çalışmalarına ilişkin bilgilerin toplanması ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturularak kullanıcılara sunulması planlanmaktadır.


Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa