Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek artIndir 0.94 Mb.
Sayfa1/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Sayın Başkan
Sayın Milletvekilleri
Değerli Basın Mensupları,

Dünya, kültürü yeniden keşfediyor. Küreselleşme ve rekabet, ülkeleri ve bireyleri kimliklerini tanımak, tanıtmak ve farklılıklarını göstermek üzere arayışa sürüklemektedir. Kültüre yönelik ihtiyaç, kültürün önemi giderek artmakta ve her toplum kendi kültür potansiyeline yönelmektedir. Gelişmiş ve çağdaş ülkeler bile kültür politikalarını gözden geçirmekte, yeni arayışlara yönelmekte, yeni yaklaşım ve stratejiler geliştirmektedirler.


Türkiye sahip olduğu kültür potansiyelini daha etkin, daha verimli, daha güçlü bir şekilde yönet(iş)meyi sağlayacak yeniden yapılanmayı daha fazla geciktiremezdi. Kültür ve tarih mirasımız, kültür varlıklarımız ve değerlerimiz hepimizin ortak malıdır. Anadolu gibi her köşesinde bir uygarlık kalıntısı barındıran, her yöresinde ayrı bir kültür zenginliğini yaşayan bir potansiyeli ancak, sivil toplum örgütleri, gönüllü örgütler ve yerel yönetimler gibi toplumsal örgütlerle birlikte yönetmek mümkün olabilmektedir. Kültürün yaşatılması, korunması ve yaygınlaştırılması için yapılması gereken en doğru iş, milletin elini kolunu bağlayan engelleri kaldırmak, girişimcilerimizin ve bu işe gönül verenlerin önünü açmaktır.


2004 yılı, kültür alanında devrim niteliğinde çalışmaların gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur. Bu yeniden yapılanma, Türkiye’nin uygarlığa katkısının önünü açacak, kültürel değerlerimizin küresel alana taşınması için bereketli bir iklimin oluşmasına hizmet edecektir.


Bu anlayışla yasal ve kurumsal alanda köklü değişikler yapılmıştır.


Hazırlıklarımızda bizi yalnız bırakmayan, çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında yüksek takdir ve desteklerini esirgemeyen yüce meclisimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki, 1980’li yıllarda Türk turizminin tarihi bir sıçrama yaparak bugünlere gelmesini sağlayan cesur ve öngörülü kararların bir benzerini kültürümüz için yapan milletvekili arkadaşlarımı, ülkeye yaptıkları bu tarihi hizmetleri toplumumuz unutmayacak ve hayırla anacaktır.
Kültür durağan olmadığı gibi, toplumun ufkunda ve ortak tahayyüllünde olduğu kadar bireylerin gündelik yaşamlarında var olan ve sürekli değişim-yenilenme dinamizmine sahip bir olgudur.

Küreselleşmenin yol açtığı köklü değişiklikler, ulusçuluk ve modernleşme konularına yeni açılımlar ve yaklaşımlar getirmiştir. Bu yüzden kültür politikalarına yaklaşımlarımızı, kültür anlayışımızı ulusçuluk, modernleşme temelinde güçlü, kapsayıcı politikalara doğru dönüştürmemiz ve zenginleştirmemiz gerekmektedir. Ulusal kültür, ortak kimlik ve ortak tahayyül dünyasının oluşmasından, küresel rekabete kadar pek çok açılımla birlikte yeni işlevler üstlenmiş bulunmaktadır.


Dünyadaki gelişmeler ve kültür politikalarındaki değişmeler doğrultusunda Bakanlığımın temel stratejisi ve yaklaşımı; kültürel faaliyet alanının önündeki engelleri kaldırmak, ülkemizde sağlıklı ve güçlü bir kültürel ortamın teşekkül etmesine zemin hazırlamak, var olan kültür birikimini ve kültür üretme potansiyelini harekete geçirecek ortamların çoğalması ve zenginleşmesi, bu çeşitliliği kuşatan ve bu zenginlikten beslenen ulusal kültürümüzün de güçlenmesi ve pekişmesini sağlamaktır.


Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa