Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa896/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   891   892   893   894   895   896   897   898   899
zaman dilimi 1. blşm. 1. (Alm. Zeitscheibe, f; Fr. intervalle de temps, m; İng. time slice; time slot) Bir programa, yürütülmesi için ayrılan işlemci süresi ya da bilgisayarda bir işlem biriminin bir görevi yerine getirmesi için gereken süre. 2. Elektronik iletişim ortamını paylaşan sayısal aygıtlar için tanımlanan ve tanınabilen herhangi bir periyodik zaman dilimi. 3. Yerel alan ağı teknolojisinde belirli bir zaman dönemi ya da bir dizide belirli bir aralık. 4. (Alm. Zeitscheibe, f; Fr. intervalle de temps; İng. time slice; time slot) Zaman çoğullamaya dayalı sayısal iletim teknolojisinde her bir kanala ya da aygıta ayrılan sabit zaman aralığı. 2. (Alm. Zeitfenster, n; Fr. intervalle de planification, m; İng. time bucket) endst. Malzeme gereksinim planlaması sürecinde, planlama amacıyla kullanılan ve genellikle bir haftaya karşılık gelen zaman aralığı.
zaman paylaşımı (Alm. Zeitanteilsverfahren, n; Fr. en temps partagé; multiplexage temporal; partage de temps, m; İng. time sharing) blşm. 1. Bir bilgisayar ortamını oluşturan iç kaynakların birçok kullanıcının işleri arasında paylaştırıldığı, her kullanıcıda o anda yalnız kendi işi yapılıyormuş sanısı uyandıran, zamanın bölüştürülerek kullanıldığı bilgisayar işletim düzeni. 2. Bir veri işlemcide iki ya da daha çok görevin zamanda dönüşümlü olarak yürütülmesi.
zamanaşımı 1. (Alm. Zeitüberschreitung, f; Fr. temporisation, f; dépassement de délai, m; İng. time-out; timeout) blşm. Bilgisayarlı hesaplamada ve veri iletişim ağlarında beklenen bir olayın, örneğin bir veri paketinin varışının izin verilen bir zaman dilimi içinde oluşmaması. 2. (Alm. Verjährung, f; Fr. prescription, f; İng. lapse of time; prescription) geom. Yasanın belirlediği koşullar altında belli bir sürenin geçmesi sonucunda kimi hakların kazanılması ya da düşmesi.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   891   892   893   894   895   896   897   898   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa