Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa814/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   810   811   812   813   814   815   816   817   ...   899
veri uçbirim donatımı (Alm. Datenendeinrichtung, f; Fr. équipement terminal de traitement de données, m; İng. data terminal equipment; DTE) blşm. Veri iletim protokollerine göre veri kaynağı, alıcısı ya da her ikisi gibi davranan ve veri iletişim kontrol işlevlerini yerine getiren donatım.
veri uçuculuğu (Alm. Datenvolatilität, f; Fr. volatilité de données, f; İng. data volatility) blşm. Bir bellek ortamında depolanan elektronik verilerin belirli bir süre sonunda değişime uğraması.
veri yakalama (Alm. Datenerfassung, f; Fr. capture de données, f; İng. data capture) blşm. Işıklı kalemle ekrana dokunmak gibi yürütülen bir işlemle ya da satış noktasında barkod okuyucu gibi bir araçla bir bilgi hareketini başlatma ve ilgili verileri elde etme ve bilgisayar ortamına koyma; eşanlam: veri elde etme.
veri yapısı (Alm. Datenstruktur, f; Fr. structure de données, f; İng. data structure) blşm. Elektronik verilerin aralarındaki ilişkileri de temsil eden sözdizimsel yapısı ve bilgisayar belleğinde yer alış şekli.
veri yazmacı (Alm. Datenregister, n; Fr. registre de données, m; İng. data register) blşm. Bilgisayarda işleme konulan verileri geçici olarak saklamak için kullanılan hızlı erişimli yazmaç.
veri yedekleme (Alm. Datensicherung, f; Fr. sauvegarde informatique, f; İng. data backup) blşm. Verilerin sistematik bir nedenden ötürü ya da kaza eseri kaybolmalarını önlemek amacıyla dosyaların farklı fiziksel bir bellekte bir ya da daha çok kopyasının alınması.
veri yoğunluğu (Alm. Datenpackungsdichte, f; Fr. densité de données, f; densité de stockage, f; İng. data density) blşm. Bir veri depolama ortamının birim boyutunda saklanabilen veri miktarı.
veri yönetimi (Alm. Daten-Management, n; Fr. gestion de données, f; İng. data management) blşm. Bir veri işleme sisteminde verilerin edinimi, analizi, saklanması, geri kazanımı, dağıtımı gibi görevlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi, buna yönelik altyapı ve araçların belirlenip çalıştırılması.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   810   811   812   813   814   815   816   817   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa