Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa72/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   899
arayüz standardı (Alm. Schnittstellenorm, f; Fr. norme d’interface; İng. interface standard) blşm. Donanım ve yazılımlarda birlikte çalışması gereken iki birimin etkileştiği arayüzde uyum sağlanması için gerekli biçimsel, işlevsel ve donanımsal özellikler.
arayüz yazılımı (Alm. Schnittstellesoftware, f; Fr. logiciel d’interface, m; İng. interface software) blşm. Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının birlikte çalışmasını ve iletişim kurmalarını sağlayan yazılım.
ardışık (Alm. sequentiell; sequenziell; Fr. séquentiel; İng. sequential) blşm. 1. Birbirleriyle ilintili bir şekilde belirli bir sırayı izlemeye ilişkin olan. 2. Eşanlı olmalarına ya da zamanda örtüşmelerine izin verilmeden olayların bir zaman sırasına göre olagelmesine ilişkin.
ardışık arama (Alm. sequentielles Suchen; Fr. recherche séquentielle; İng. linear search; sequential search) blşm. Bir kümedeki ögeleri, birinci ögeden başlanarak aranan ögeye rastlanana ya da küme sonuna gelene değin sürdürülen arama türü; eşanlam: doğrusal arama.
ardışık bellek (Alm. sequenzeller Speicher; Fr. mémoire séquentielle; İng. sequential memory) blşm. Verilerin, sistem tarafından sunuluş sırasına göre kaydedildiği bellek.
ardışık dosya (Alm. sequentielle Datei, f; Fr. fichier séquentiel, m; fichier à accès séquentiel, m; İng. sequential file; sequentially-ordered file; sequentially-organized file; serial file) blşm. Kayıt alanlarına, dosyaya kayıt edildikleri sıra ile erişilebilen dosya.
ardışık işleme (Alm. sequentielle Verarbeitung; Fr. traitement séquentiel; İng. sequential processing) blşm. Bir bilgisayar dosyasındaki tutanakların okunma, yazılma ve işlenme sırasının zorunlu olarak kayıt sıralarına göre yapılması.
ardışık kodlama (Alm. sequentielle Codierung; Fr. codage séquentiel; İng. sequential coding) blşm. 1. Elektronik verilerin bir sonlu durum makinesi aracılığıyla kodlanması. 2. Kodlanmış imgenin kodunun çözülürken, imge kalite ve çözünürlüğünün sabit kaldığı, önce küçük bir resimle başlanıp yeni kodu çözülmüş bitler geldikçe resimde giderek yeni alanların elde edildiği imge kodlama yöntemi.
ardışık kontrol (Alm. Ablaufsteuerung, f; Fr. commande séquentielle; İng. sequential control) blşm. Program komutlarının, bir dallanma komutu gelmediği sürece peş peşe işleme koyulduğu bilgisayar çalışma kipi ve böyle bir programın güdümündeki kontrol.
ardışık yürütme (Alm. sequentielle Ausführung; Fr. exécution séquentielle; İng. sequential execution) blşm. Bilgisayarda program ya da altyordamların bir dizi olarak yazıldıkları sırayla yürütümü.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa