Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa678/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   674   675   676   677   678   679   680   681   ...   899
sınıflandırma analizi (Alm. Klassifikationanalyse, f; Fr. analyse de classification, f; İng. classification analysis) blşm. Büyük hacimli verilerin işlenip analiz edilmesi yoluyla ortak özelliklerini ve tanımlayıcı bilgileri içeren üstverilerin ortaya çıkartılması.
sınır geçiş protokolü (Alm. BGP Protokoll, n; Border Gateway Protocol, n; Fr. protocol BGP, m; İng. border gateway protocol) blşm. IP paketlerinin taşınmasında iki özerk bölge arasında etkin paket yönlendirme yapmak için tasarlanmış omurga protokolü.
sınır yönlendirici (Alm. Grenze Netzübergangseinheit, f; Fr. passerelle de reseau, f; İng. border gateway) blşm. Bilgisayar iletişimi ağlarında veri paketlerinin taşınmasında ağ içinde olduğu kadar iki özerk ağ arasında da anahtarlama yapabilen yönlendirici.
sır vermeyen protokol (Alm. Null-Wissen Beweis; Fr. preuve à divulgation nulle de connaissance, f; İng. zero-knowledge protocol; zero knowledge proof) blşm. Bir kimlik tanılama probleminde ya da kriptografide, taraflardan biri diğer tarafa bir kanıta sahip olduğunu kesin olarak ispatlarken, diğer yandan hiçbir başka bilgiyi sızdırmaması.
sıra (Alm. Anordnung, f; Reihenfolge, f; Fr. ordre, m; rangement, m; İng. order) blşm. 1. Aritmetikte işlemlerin birbirine göre öncelik sonralık ilişkisini belirleyen dizilim. 2. Belirli kurallara göre veri ögelerinin dizilimi. 3. Bilgisayarda yapılan hesap işlemlerinde, bir sekizli ya da rakamın bağıl değeri; örneğin üst sıradaki sekizli alt sıradaki sekizliye göre daha önemlidir ve sayı değeri daha büyüktür.
sıra bağıntısı (Alm. Anordnungsbeziehung, f; Fr. relation d’ordre, m; İng. ordering relation) blşm. Bir küme üzerinde tanımlanmış olan yansımalı, geçişken ve ters simetrik ikili bağıntı. Örneğin "tamsayılarda küçüktür ya da eşittir’ bağıntısı.
sıra sayısı (Alm. Folgenummer, f; Sequenznummer, f; Fr. numéro d'ordre, m; İng. sequence number) blşm. Sayısal veri iletişiminde, peş peşe gelen veri öbeklerinin ya da veri çerçevelerinin sırasını belirlemek için kullanılan sayı alanı.
sırabağımlı (Alm. nicht kommutativ; Fr. non-commutatif; İng. noncommutative) blşm. Sonucun, işlenenlerin dizilişine bağlı olduğu işlem özelliği.
sırabağımsız (Alm. kommutativ; Fr. commutatif; İng. commutative) blşm. Sonucun işlenenlerin diziliminden bağımsız olduğu aritmetik işlem özelliği; eşanlam: değişim özellikli.
sıradan erişim (Alm. sequentieller Zugriff; Fr. accès linéaire, m; accès séquentiel, m; İng. linear access; sequential access) blşm. Sıralanmış bir ögeler kümesinde herhangi bir ögeye erişebilmek için o ögeden önceki tüm ögelere de erişilmesinin zorunlu olduğu erişim düzeni; eşanlam: ardışık erişim.
sıradüzensel ağ (Alm. hierarchisches Netzwerk; Fr. réseau hiérarchique; İng. hierarchical network) blşm. İletim verimliliğini artırmak üzere birden çok yönlendirme ve çoğullama katından oluşan iletişim sistemi; örneğin omurga ağ ve erişim ağı sıradüzeni.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   674   675   676   677   678   679   680   681   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa