Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa409/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   ...   899
iki yandan hizalama (Alm. Vollausrichtung, f; Fr. alignement total, m; İng. full justification) blşm. Metin işlemede bir yazı blokunun hem sağ hem de sol marjını hizalama; eşanlam: sağlı sollu hizalama.
iki yönlü akıl yürütme zinciri (Alm. zweiseitige Kettung; Fr. chaînage bidirectionnel, m; İng. bidirectional chaining) blşm. Yapay zekâda hem ileri hem de geri yönde çıkarsama kuralını çalıştıran akıl yürütme.
iki yönlü liste bkz. blşm. bakışımlı liste.
ikili (Alm. binär; Fr. binaire; İng. binary) blşm. Tüm niceliklerin 0 ve 1 rakamları ile kodlandığı, tabanı iki olan sayı sistemine ilişkin.
ikili ağaç (Alm. Binärbaum, m; Fr. arbre binaire, m; İng. binary tree) blşm. Her bir düğümünde iki karar dalı olan ağaç şeklindeki veri yapısı.
ikili arama (Alm. binäre Suche; Fr. recherche binaire, f; recherche dichotomique, f; İng. binary search; dichotomizing search) blşm. Bir nesneler kümesinin iki kısma bölünüp, aranan özelliklere sahip olmayan kısmının atıldığı ve arama sürecinin elde kalan kısım üzerinde istenen özellikleri taşıyan nesneler altkümesini bulana dek aynı ikiye bölme yordamının sürdürüldüğü arama yöntemi; eşanlam: iki şıklı arama.
ikili dosya (Alm. Binärdatei, f; Fr. fichier binaire, m; İng. binary file) blşm. Metin dosyası olmayıp içeriği sekiz bitlik 0 ve 1'lerden oluşan kodlar halinde düzenlenmiş her türden veri olabilen dosya.
ikili durum (Alm. binär dargestellter Zustand; Fr. état binaire, m; İng. binary state) blşm. Bir değişkenin ya da bir sistemin içinde bulunacağı birbirini dışlayan iki durumdan biri.
ikili format (Alm. Binärformat, n; Fr. format binaire, m; İng. binary format) blşm. Her türden verinin iki tabanında kodlandığı veri saklama ve iletme formatı.
ikili gösterim (Alm. Binärschreibweise, f; Fr. notation binaire, f; İng. binary notation) blşm. 1. 1 ve 0 gibi iki farklı karakter kullanan simgelem. 2. Tabanı iki olan sayı sistemi.
ikili işleç (Alm. Binäroperator, m; Fr. opérateur binaire, m; opérateur dyadique, m; İng. binary operator; dyadic operator) blşm. Sadece iki işleneni olan ve tek bir çıktı veren matematiksel ya da mantıksal işleç; örneğin, çarpma; eşanlam: ikili operatör.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa