Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa262/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   899
dosya yönetim programı (Alm. Dateimanager, m; Fr. gestionnaire de fichiers, m; İng. file management program; file manager) blşm. Dosya sistemi ile kullanıcıları arasında hizmet arayüzü görevini yerine getiren bilgisayar programı.
dosyaya erişim hakkı (Alm. Dateiberechtigung, f; Fr. droit d’accès de fichier, m; İng. file permission) blşm. Bilgisayarda bir sürecin dosyayı okuma, dosyaya yazma, dosyada arama ve dosyadaki kodu yürütmeye koyma türünden dosya işlemlerine izni olup olmadığına ilişkin kontrol bilgisi.
döküntü girer döküntü çıkar (Alm. GIGO; Fr. faux en entrée faux en sortie; İng. garbage in garbage out; GIGO) blşm. Bilgisayar yazılımı ve karar sistemlerinde, değersiz veriler girdi olarak kullanıldığında geçersiz çıktılar elde edileceğini ifade eden deyim.
dönel liste (Alm. zirkulare Liste, f; Fr. liste circulaire, f; İng. circular list; closed list) blşm. Bir başlangıç noktasından başlayıp aynı noktaya dönen, halka şeklinde örgütlenmiş, son ögesinin işaretçisinin başlangıç ögesini gösterdiği liste.
dönel yüzey (Alm. Rotationsfläche, f; Fr. surface de révolution, f; İng. surface of revolution) blşm. Bilgisayar grafiğinde, düzlemsel bir eğrinin bir eksen çevresinde üç boyutlu uzayda döndürülmesiyle oluşan yüzey.
dönemdeşlik (Alm. Nebenläufigkeit, f; Parallelismus, m; Fr. colatéralité, f; parallélisme, m; İng. concurrency; parallelism) blşm. Bir bilgisayar sisteminin farklı kısımlarının aynı zaman diliminde çalışması, koşut zamanlılık.
döngü deyimi (Alm. Schleifenanweisung, f; Fr. instruction de boucle, f; İng. iteration statement; loop statement) blşm. Bilgisayar programlamasında belirli koşullar sağlanana kadar program adımlarını başlanan noktaya geri gönderen komut.
döngü kontrolü (Alm. Schleifenregelung, f; Fr. contrôle de boucle, m; İng. loop control) blşm. Bir bilgisayar programındaki döngüden çıkılıp çıkılmamasına karar veren kontrol komutu.
döngü sabiti (Alm. Schleifeninvariante, f; Fr. invariant de boucle; İng. loop invariant) blşm. Programlama döngüsünün her yinelenmesinde geçerliğini koruyan koşul.
döngü sayacı (Alm. Schleifenzähler, m; Fr. compteur de boucles, m; İng. loop counter) blşm. Bilgisayar programlamasında döngüleri sayan ve belirli değere ulaştığında yürütümü durduran sayaç.
döngü yapısı (Alm. Schleifenstruktur, f; Fr. structure en boucle, f; İng. loop structure) blşm. DO...WHILE ya da FOR..DO..UNTIL türünden, bilgisayar programlamasında döngü oluşturan deyim grubu yapısı.
dönüş kanalı (Alm. Rückkanal, m; Fr. voie de retour, f; İng. back channel; backward channel; return channel; return link; reverse channel) blşm. 1. Bir iletişim ağında, iletim yönünün tersi yönünde, gözetim ve hata mesajlarının iletildiği kanal. 2. Video, müzik gibi bir elektronik yayın dağıtım ağında, kullanıcılardan yayıncı yönünde mesaj aktaran kanal.
dönüş tuşu (Alm. Rücklauftaste, f; Fr. touche de retour, f; İng. return key) blşm. Bilgisayar klavyesinde bir alanın ya da tutanağın girilmesini sonlandıran ya da bir diyalog kutusu içinde varsayılan işlemin yapılmasını sağlayan tuş.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa