Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa21/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   899
ağ kontrol protokolü (Alm. Netzsteuerprotokoll, m; Fr. protocole de gestion de réseaux, m; İng. network control protocol) blşm. İnternet abonelerinin bir servis sağlayıcı üzerinden İnternet’e bağlanmalarına elveren kontrol protokolü.
ağ köprüsü (Alm. Bridge, f; Fr. pont entre réseaux, f; İng. network bridge) blşm. Bilgisayar iletişim ağlarında Açık Arabağlaşım Arayüzü modelindeki ikinci protokol katmanında bulunan ve iki yerel alan ağı arasında iletişime olanak verip bireysel ağlardan tek bir tane bileşik ağ yaratılmasını sağlayan ağ aygıtı.
ağ kuramı (Alm. Netzwerktheorie, f; Fr. théorie des réseaux, f; İng. network theory) 1. blşm. Bilgisayar ağlarının topolojisini, iletişim başarımını, yönlendirme protokollarını konu edinen ve modelleyen kuram; eşanlam: bilgisayar ağları kuramı. 2. müh. İletişim sistemleri, proje yönetimi, biyoloji, ekonomi, sosyoloji gibi çok farklı alanlarda uygulamaları olan ve çizgelerden yararlanarak ayrık nesneler arasındaki ilişkileri irdeleyen disiplin.
ağ mimarisi (Alm. Netzwerkarchitektur, f; Fr. architecture du réseau, f; İng. network architecture; telecommunication architecture) blşm. 1. Bir bilgisayar ağının protokoller, işlevler ve hizmetler gibi işletme ilkeleri ve mantıksal yapısı. 2. Bir teleiletişim ağının fiziksel yapılanışı, işlevsel örgütlenmesi, veri formatları, işletimi ve tasarımı faaliyetleri.
mühendisliği (Alm. Netzwerktechnik, f; Fr. génie réseautique, f; İng. network engineering) 1. blşm. Bilgisayar ağlarında veri iletişimini sağlayan yazılım ve donanım faaliyeti, şebeke mühendisliği. 2. elk. Telefon ağlarında telefon hizmetlerini sağlayan yazılım ve donanımı geliştirme ve farklı ağlar arasında bağlantıları kurma teknikleri.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa