Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşm


çıkarsama (Alm. Inferenz, f; Fr. inférence, f; İng. inference) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa201/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   899
çıkarsama (Alm. Inferenz, f; Fr. inférence, f; İng. inference) blşm. Bilinen veya doğru kabul edilen öncüllerden hareketle akıl yürüterek mantıksal sonuçlar çıkarmak; eşanlam: yordama.
çıkarsama kuralı (Alm. Inferenzregel, f; Fr. règle d'inférence, f; İng. inference rule; rule of inference; transformation rule) blşm. Mantıkta, bir önerinin doğruluğunu saptamada kullanılan kural, öncüllerden hareketle, sentaksını inceleyerek vargı ya da vargılara ulaşma yolu.
çıkarsama motoru (Alm. Folgerungsmaschine, f; Inferenzmaschine, f; Fr. moteur d’inférence, m; İng. inference engine) blşm. Bir probleme çözüm aramak amacıyla bilgi tabanından sonuçlara varan, akıl yürütmeyle mantıksal tümdengelimler yapan uzman sistem programı; eşanlam: yordama motoru.
çıkartılan (Alm. Minuend, m; Fr. diminuend, m; İng. minuend) blşm. Bir aritmetiksel çıkarma işleminde bir sayı ya da niceliğin çıkartıldığı sayı ya da nicelik.
çıkış birimi (Alm. Ausbringungseinheit, f; Ausgabeeinheit, f; Fr. unité de sortie, f; périphérique de sortie, m; İng. output device; output unit) blşm. 1. Bilgisayarda işlenmiş verileri kullanıcıya sunmak üzere kullanılan aygıt. 2. Bir veri işleme sisteminde çıkışın elde edilebileceği aygıt.
çıkış derecesi (Alm. Ausgangsgrad, m; Fr. degré extérieur; İng. out-degree) blşm. Bir çizgede, başlangıç noktası olan bir düğümden çıkan ayrıtların sayısı.
çıkış düğümü (Alm. Ausgangsknoten, m; Fr. nœud de sortie, m; İng. output node) blşm. Bir çizgede dalların sadece kendisine doğru yönelmiş olduğu ve çıkış değerinin gözlemlendiği düğüm.
çıkış katmanı (Alm. Ausgangsschicht, f; Fr. couche de sortie, f; İng. decision layer; output layer) blşm. Yapay sinir ağlarında nöronların işaretleri dışarıya yolladıkları, genelde karar değişkeninin ya da kestirilen değişken değerlerinin yer aldığı katman.
çıkış yelpazesi (Alm. Ausgangsfächer, m; Ausgangslastfaktor, m; Fr. sortance, f; İng. fan-out) 1. blşm. Bir yazılım modülünün kontrol ettiği farklı modül sayısı. 2. elk. Bir lojik kapı devresinin çıkış ucuna, çalışmasını aksatmaksızın bağlanabilecek lojik devre sayısı.
çıkmaz döngü (Alm. endlose Schleife; Fr. cycle sans issue, m; İng. livelock) blşm. Bir bilgisayar programının yürütümünde, yanlış bilgi aldığı için kendisini durmadan yineleyen ve çıkılamayan döngü.
çıktı (Alm. Ausgangssignal, n; Fr. signal de sortie, m; İng. output; output signal) 1. blşm. 1. Enformatikte bir sistemden çıkan bilgi taşıyan işaret. 2. İnsan makine arayüzünde, bilgisayar programının kullanıcıya yansıtılan sonucu. 2. elk. Kontrol kuramında sistemin çıkışındaki, gerektiğinde bir bölümü geribesleme işareti olarak girişe gönderilen işaret. 3. (Alm. Ausbeute, f; Produktionsmenge, f; Ertrag, m; Fr. sorties, pl; İng. output) endst. Makroekonomi anlamında, belirli bir zaman diliminde bir insan, şirket, ülke vb. tarafından üretilen tüm ürün ve hizmetler. 4. (Alm. Leistung, f; Fr. débit, m; İng. output) enj. Süreç içinde işlenip çoğunlukla ürün olarak dışarıya çıkan madde, enerji ya da bilgilerin tümü.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa