Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa132/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   899
bileşik giriş kutusu (Alm. Combo-Box; Kombinationsfeld, m; Fr. boîte combinée; İng. combiner box; combo box) blşm. Bilgisayar ekranında, bir metin kutusu ile buna bağımlı tıklandığında açılan bir listeden oluşan ve kullanıcının seçenekleri belirtmesinde kolaylık sağlayan arayüz.
bileşik nesne (Alm. Verbundobjekt, m; Fr. objet composite, f; İng. composite object) blşm. Çoğulortam uygulamalarında başka nesneleri de içeren nesne; örneğin metin dışında resim, video vb. nesneleri içeren bir belge.
bileşik veri ögesi (Alm. zusammengesetztes Datenelement, n; Fr. élément de données moléculaire, m; İng. composite data element) blşm. Ayrı ayrı ele alınabilecek veri ögelerinden oluşan veri; örneğin ay, yıl ve gün alanlarına sahip “doğum tarihi” verisi.
bilgi blşm. 1. (Alm. Kentniss, f; Fr. connaissance; İng. knowledge) Olguların ve bunlardan elde edilen tümevarımların örgütlü bütünü. 2. Yapay zekâda bir programın akıllı bir şekilde işlemesine elveren olaylar, olgular, kurallar ve deneme yanılma ile elde edilen ipuçları. 3. (Alm. Angaben, n; Fr. information, f; İng. information) Tanımlı bir kural uyarınca anlamlandırılmış veri.
bilgi bütünlüğü (Alm. Informationsintegrität, f; Fr. intégrité d’ information, f; İng. information integrity) blşm. Bir bilişim sisteminde, programların, sistemin ve verilerin değiştirilmemiş, kurcalanmamış ve bozulmamış olması.
bilgi getirimi (Alm. Abfrage, f; Informationsrückgewinnung, f; Fr. recherche d'information, f; récupération d'information, f; İng. information retrieval) blşm. 1. Bir bilgiye erişim sistemini kullanarak araştırılan konu ve kavramlarla içerik bakımından ilgili olabilecek, genellikle varlığı bile bilinmeyen belgelerin izini bulmayı amaçlayan araştırma. 2. İnternet üzerindeki bir arama motorunun ya da veritabanındaki bir arama algoritmasının hedeflenen belgeleri bulup getirmesi; eşanlam: bilgi geri kazanımı.
bilgi gizleme (Alm. Informationmaskierung, f; Fr. masquage d’information, m; İng. information hiding) blşm. Bir çoğulortam belgesinin içine, belgenin niteliğini bozmayacak, varlığı algılanmayacak ve ancak alıcı anahtarı ile kodu çözülebilecek şekilde bilgi yerleştirme.
bilgi gözetleme (Alm. Online-Durchsuchung, f; Fr. surveillance informatique, f; İng. computer and network surveillance; computer surveillance) blşm. Gerek internet trafiğinin ve gönderilen veri paketlerinin, gerekse ağa bağlı bilgisayarların belleklerindeki bilgilerin güvenlik amacıyla denetlenmesi.
bilgi güvenliği (Alm. Datensicherheit, f; Fr. sécurité informationnelle, f; İng. information security) blşm. 1. Enformasyonun yetki dışı kullanımının engellenmesi, bütünlüğünün korunması, gizliliğinin sağlanması ve kime ait olduğunun belirlenmesi konularını kapsayan teknik alan; eşanlam: enformasyon güvenliği. 2. Gizlilik sınıflandırmalı verilere yetkisiz kişilerin erişimini engelleyen önlemler.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa