Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa130/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   899
biçimsel doğrulama (Alm. formale Verifikation; formale Verifizierung; Fr. vérification formelle; İng. formal verification) blşm. Yazılım ve donanım sistemlerinin veya bunların soyut modellerinin, biçimsel bir belirtim dilinde verilmiş bir özelliği sağlayıp sağlamadığının matematiksel yöntemler kullanarak tanıtlanması.
biçimsel mantık (Alm. formale Logik; Fr. logique formelle; İng. formal logic) blşm. Akıl yürütmelerin salt yapı ve biçimini göz önüne alan, anlam içeriğini göz ardı eden soyut mantık.
biçimsel parametre (Alm. formaler Parameter, m; Fr. paramètre fictif; paramètre formel; İng. formal parameter) blşm. Bilgisayar programlamasında fonksiyon, yordam, program gibi herhangi bir yazılım biriminin, yürütme esnasında bir değer atanacak olan değişkeni, örneğin, f(x) = x+2 denkleminde x değişkeni.
bildirim (Alm. Deklaration, f; Fr. déclaration, f; İng. declaration) blşm. Programlamada bir tanımlayıcıyı, ilişkin olduğu veri tipi ile ilişkilendirme; örneğin, bir değişken bildirimi, o değişkenin adını değer alacağı küme ile ilişkilendirmek anlamına gelir.
bildirim dili (Alm. deklarative Sprache, f; Fr. langage déclaratif; İng. declarative language) blşm. Prolog dili örneğinde olduğu gibi problemin ne olduğunu kesin ifadelerle betimleyen, işlem sonucundan beklenen özellikleri açıkça belirten ancak yürütme yordamını oluşturmayı derleyiciye bırakan yüksek düzeyli dil.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa