Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa113/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   899
beklenmedik durum planı (Alm. Eventualplan, m; Katastrophenplan, m; Fr. plan anti-catastrophe, m; plan de contingence, m; plan de secours, m; İng. contingency plan) 1. blşm. Güvenlik programının parçası olan bir elektronik bilgi işleme biriminin; felaket, kaza, arızalanma vb. karşısında yedekleme işlemlerinin ve daha sonraki kurtarma çalışmalarının planı. 2. çevr. Çevre ve insan sağlığını tehdit edebilen tehlike, atık yayılımı, patlama, yangın gibi durumlarda takip edilmesi gereken planlı, eşgüdümlü ve organize edilmiş belgeler bütünü.
bekletilen işler kuyruğu (Alm. Arbeitswarteschlange, f; Fr. file d’attente de blocage, f; İng. hold queue) blşm. Bir hizmet sisteminde, hizmet bekleyen işlerin oluşturduğu kuyruk yapısı.
belge (Alm. Dokument, n; Fr. document, m; İng. document) blşm. 1. Bilgisayarda, herhangi bir uygulama programı tarafından yaratılan dosya. 2. Elektronik metin işlemede, tek başına bir birim olarak kullanıcılar arasında alınıp verilen, bellekte depolanabilen, değiştirilebilen yazı, grafik ve imge ögelerini içerebilen bütün. 3. Genellikle kalıcı nitelikte olan ve insan ya da makine tarafından okunabilen veriler ile bunların kayıtlı olduğu veri ortamından oluşan bütün.
belge çevrimi (Alm. Dokumentenzyklus, m; Fr. cycle de document, m; İng. document cycle) blşm. Bir belgenin tasarlanması, üretimi, dağıtımı, kopyalarının çoğaltılması, dosyalanması ve saklatımı aşamalarını içeren aktiviteler.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa