Abone imleşimi (Alm. Teilnehmer-Signalisierung, f; Fr signalisation d’abonné, f; İng subscriber signaling) blşmIndir 0.55 Mb.
Sayfa110/899
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü0.55 Mb.
#41
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   899
başka alıcıya yönlendirme (Alm. Nachsendung, f; Fr. réacheminement, m; İng. forwarding) blşm. Bilgisayar iletişim ağlarında bir düğüme ya da kullanıcıya gelen mesajı bir başka alıcıya yönlendirme; eşanlam: mesajı yeniden yönlendirme.
başla-dur karakteri (Alm. Start-Stop-Charakter, m; Fr. caractère debut-arrêt, m; İng. start-stop character) blşm. Bitlerin karakter kümeleri halinde aktarıldığı eşzamanlamasız veri iletiminde, küme başında başlama, sonunda da durma işareti anlamına gelen karakter.
başlama biti (Alm. Startbit, n; Fr. bit de début, m; bit de départ, m; İng. start bit) blşm. Karakter karakter yapılan eşzamanlamasız veri iletiminde her bir karakterin başında gelişigüzel bir zaman boşluğundan sonra karakterin başladığını gösteren bit.
başlama ekranı (Alm. Eröffnungsbildschirm, m; Fr. écran de démarrage, m; İng. startup screen) blşm. Bilgisayarda bir uygulama programı çalıştırıldığında ekranda ilk görünen programın logosu ve programla ilgili, sürüm numarası gibi bilgiler; eşanlam: açılış ekranı.
başlatma testi (Alm. Anlaufprüfung, f; Fr. essai de démarrage, m; İng. startup testing) blşm. Bir sistemin ilk çalıştırılmaya başlamasıyla normal rejime geçmesi arasında yapılan testler.
başlık bilgisi (Alm. Header, m; Fr. en-tête; entête, m; İng. header) blşm. Bir bilgisayar programının başında program hakkında insanlara bilgi veren açıklama satırları.
başlık çubuğu (Alm. Titellesite, f; Fr. barre de titre, f; İng. title bar) blşm. Grafik bilgisayar arayüzlerinde bir pencerenin üstünde, pencerenin adını veren dikdörtgen biçimindeki alınlık.
başlık etiketi (Alm. Vorsatz, m; Fr. label début, m; İng. header record) blşm. Bilgisayarda veri işlemede, bilgi tutanaklarının önüne konup gelen bilgiyi tanımlamaya yarayan kayıt.

Indir 0.55 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   899
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa